Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
Narodne novine 86/12, 143/13

 
03.05.2015. - MIŠLJENJE Gradu Rovinju o postupanju u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada
27.03.2015. - MIŠLJENJE o izmjeni zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju
12.01.2015. - OBJAŠNJENJE o dostavi podataka potrebnih za obračun iznosa komunalnog i vodnog doprinosa
26.09.2014. - OBAVIJEST o nemogućnosti ozakonjenja uklonjene zgrade
02.04.2014. - OBJAŠNJENJE o provedbi Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama vezano uz dostavu podataka o OIB-u
31.03.2014. - ODGOVOR o ozakonjenju bungalova
18.03.2014. - ODGOVOR o ozakonjenju zgrade poljoprivredne namjene i jezera (ribnjaka)
18.02.2014. - MIŠLJENJE o primjeni Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
18.02.2014. - MIŠLJENJE o mogućnosti ozakonjenja zgrade u infrastrukturnom koridoru
17.02.2014. - MIŠLJENJE o mogućnosti donošenja rješenja o izvedenom stanju u slučaju neusklađenosti prostornih planova
10.02.2014. - MIŠLJENJE o razdvajanju predmeta u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih objekata za koje je zahtjev podnio DUUDI
29.01.2014. - MIŠLJENJE o slučaju kad nezakonito izgrađena zgrada nije vidljiva na digitalnoj ortofoto karti DOF5/2011
22.01.2014. - MIŠLJENJE o proširenju zahtjeva za donošenju rješenja o izvedenom stanju
27.06.2013. - OBJAŠNJENJE provedbe Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
17.04.2013. - OBJAŠNJENJE vezano za legalnost građevina (zgrada) obnovljenih u sklopu projekta obnove odnosno kupljenih za potrebe stambenog zbrinjavanja
24.01.2013. - MIŠLJENJE o uporabi podataka nove katastarske izmjere u postupcima ozakonjenja zgrada
09.01.2013. - ODGOVOR o ozakonjenju piste u sklopu sportskog kompleksa
07.01.2013. - ODGOVORI na upite u vezi Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
03.01.2013. - ODGOVOR na upit o donaciji ili odgađanju legalizacije
04.01.2013. - ODGOVOR na predstavku
03.01.2013. - ODGOVOR o obračunu građevinske (bruto) površine zgrade
03.01.2013. - ODGOVOR o utjecaju tužbe zbog smetanja posjeda na donošenje rješenja o izvedenom stanju
28.12.2012. - ODGOVOR o ozakonjenju zgrade koja je izgrađena protivno građevinskoj dozvoli
28.12.2012. - ODGOVOR o donošenju rješenja o komunalnom doprinosu
27.12.2012. - MIŠLJENJE o mogućnosti ozakonjenja nezakonito izgrađene zgrade - kulturno dobro
27.12.2012. - MIŠLJENJE o mogućnosti ozakonjenja nezakonito izgrađene zgrade na površini javne namjene
21.12.2012. - ODGOVOR o ozakonjenju betonare
19.12.2012. - MIŠLJENJE o nadležnosti za odlučivanje o žalbi izjavljenoj protiv rješenja o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
19.12.2012. - ODGOVOR o broju etaža koje se mogu ozakoniti
18.12.2012. - MIŠLJENJE o mogućnosti ozakonjenja nezakonito izgrađene zgrade - zaštićena zona
18.12.2012. - ODGOVOR o tumačenju odredbe članka 113. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 90/11)
17.12.2012. - MIŠLJENJE o izračunu građevinske (bruto) površine zgrade
13.12.2012. - MIŠLJENJE o donošenju rješenja o izvedenom stanju - upravni spor
12.12.2012. - MIŠLJENJE o ozakonjenju betonare
11.12.2012. - ODGOVORI na upite u vezi Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
10.12.2012. - MIŠLJENJE o ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada u vlasništvu Republike Hrvatske
07.12.2012. - ODGOVOR o statusu zgrade za koju je doneseno rješenje o uklanjanju
04.12.2012. - ODGOVOR o promjeni namjene zgrade te mogućnosti izdavanja rješenja za obavljanje djelatnosti u zgradi stambene namjene
04.12.2012. - OBJAŠNJENJE provedbe Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Državne geodetske uprave od 04. prosinca 2012.
27.11.2012. - ODGOVORI na upite u vezi Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
20.11.2012. - ODGOVOR o utjecaju presude Upravnog suda na mogućnost ozakonjenja
20.11.2012. - ODGOVOR o utjecaju presude Upravnog suda na mogućnost ozakonjenja
20.11.2012. - ODGOVOR o vlasništvu i naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
20.11.2012. - MIŠLJENJE o završetku postupaka i utvrđivanju naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade po 'starom' ili 'novom' zakonu
20.11.2012. - OBAVIJEST o plaćanju naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade
20.11.2012. - ODGOVOR o povratu sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
14.11.2012. - OBAVIJEST o donošenju naputaka
14.11.2012. - OBAVIJEST o mogućnosti obročne otplata za troškove 'legalizacije'
13.11.2012. - ODGOVOR o izračunu građevinske (bruto) površine nezakonito izgrađene zgrade
13.11.2012. - ODGOVOR o ozakonjenju nezakonito izgrađene zgrade (vikendice) koja se nalazi na građevinskom zemljištu u zoni komercijalnog turizma
12.11.2012. - OBJAŠNJENJE provedbe Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama od 12. studenoga 2012.
08.11.2012. - ODGOVOR o uplati naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
07.11.2012. - MIŠLJENJE o pripadnosti naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
05.11.2012. - ODGOVOR o protivljenju suvlasnika podnošenju zahtjeva za legalizaciju
05.11.2012. - ODGOVOR o ovlaštenju za izradu projekta za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade
05.11.2012. - ODGOVOR o obračunu naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
29.10.2012. - ODGOVOR da li je hala od čeličnih profila trajni objekt
29.10.2012. - ODGOVOR o ostvarivanju popusta kod legalizacije obiteljske kuće branitelja
25.10.2012. - ODGOVOR o podnošenju zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju
24.10.2012. - ODGOVOR o nemogućnosti ozakonjenja građevine bez deke ili krovišta
24.10.2012. - MIŠLJENJE o završavanju započetih postupaka
24.10.2012. - MIŠLJENJE o utvrđivanju građevne čestice zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju te postupka izdavanja potvrde glavnog projekta
23.10.2012. - ODGOVOR o plaćanju naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
23.10.2012. - ODGOVOR o ozakonjenju nezakonito izgrađene zgrade na eksploatacijskom polju nafte i plina
22.10.2012. - ODGOVOR o mogućnosti ozakonjenja nadograđenog dijela zgrade
22.10.2012. - ODGOVOR o propisivanju odgode plaćanja komunalnog doprinosa
22.10.2012. - ODGOVOR o ozakonjenju reklamnog panoa
22.10.2012. - ODGOVOR o mogućnosti ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u zaštitnom pojasu trase budućeg kanala Dunav-Sava
15.10.2012. - ODGOVOR o tome što je zgrada javne namjene
11.10.2012. - ODGOVOR o u vezi upravne pristojbe za donošenje rješenja o izvedenom stanju
09.10.2012. - MIŠLJENJE o izradi, sadržaju i izgled geodetskog snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade
06.10.2012. - ODGOVOR o provođenju ponovnog postupka u svrhu ozakonjenja izvedenih radova
03.10.2012. - ODGOVOR o odbijanju zaprimanja geodetskog elaborata od strane katastarskog ureda
01.10.2012. - MIŠLJENJE o nastavku postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene zgrade u slučaju smrti podnositelja zahtjeva
13.09.2012. - MIŠLJENJE o ozakonjenju objekata na pomorskom dobru
13.09.2012. - MIŠLJENJE o odgodi plaćanja doprinosa i obračunavanju kamata
06.09.2012. - ODGOVOR o mogućnosti ozakonjenja zgrade evidentirane na digitalnoj ortofoto karti na dan 21. lipnja 2011., na kojoj je nakon spomenutog datuma postavljen crijep na krovu
05.09.2012. - OBJAŠNJENJE provedbe Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama od 05. rujna 2012.
30.08.2012. - ODGOVOR o mogućnosti ozakonjenja zgrade koja je dijelom izgrađena na površini javne namjene
23.07.2012. - MIŠLJENJE o mogućnosti izdavanja rješenja o izvedenom stanju
22.03.2012. - MIŠLJENJE vezano uz izdavanje uvjerenja o vremenu građenja za građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine
Ispiši stranicu