Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Zakon o gradnji
Narodne novine 153/13

 
06.10.2015. - MIŠLJENJE o tome može li projektant biti zaposlenik osobe koja je izvođač na istoj građevini
11.02.2015. - MIŠLJENJE Gradu Zagrebu o ishođenju uporabne dozvole
20.01.2015. - OBJAŠNJENJE o postupanju katastarskih ureda vezano uz evidentiranje građevina u katastarskom operatu sukladno Zakonu o gradnji (Narodne novine 153/13)
25.09.2014. - MIŠLJENJE o utvrđivanju posebnih uvjeta odnosno potvrđivanju glavnog projekta od strane Inspektorata rada, Ministarstva rada i mirovinskog sustava
06.08.2014. - MIŠLJENJE o postavljanju opreme za opskrbu prijevoznih sredstava UNP-om ('skid' jedinice) i vatrootpornih panela visine 2,35 m
07.07.2014. - OBJAŠNJENJE o donošenju urbanističkog plana uređenja kao uvjeta za izdavanje lokacijske i građevinske dozvole prema Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji
30.06.2014. - MIŠLJENJE o provedbi Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji
24.06.2014. - MIŠLJENJE o privremenoj zabrani izvođenja radova
04.06.2014. - OBJAŠNJENJE o izdavanju uporabne dozvole za građevine, rekonstruirane, obnovljene ili sanirane u provedbi propisa o obnovi ili područjima posebne državne skrbi
29.05.2014. - MIŠLJENJE o produženju roka važenja potvrde glavnog projekta i građevinske dozvole izdanih na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji
23.04.2014. - MIŠLJENJE o izdavanju uporabne dozvole za posebni dio građevine izgrađene prije 15.02.1968.
18.04.2014. - MIŠLJENJE o potrebi izrade geodetskog projekta kao dijela glavnog projekta
18.04.2014. - MIŠLJENJE o postupanju nakon stupanja na snagu Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji
25.03.2014. - OBJAŠNJENJE o uporabnoj dozvoli i donošenju rješenja za obavljanje djelatnosti prema posebnom zakonu
04.03.2014. - OBJAŠNJENJE vezano uz uporabnu dozvolu u provedbi Zakona o gradnji
03.03.2014. - MIŠLJENJE o izdavanju rješenja za obavljanje djelatnosti za kiosk na površini u privatnom vlasništvu
03.11.2014. - POJAŠNJENJE odredbi Zakona o gradnji
02.10.2014. - MIŠLJENJE u vezi zemljišta za koje se izdaje građevinska dozvola za građenje za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola
20.02.2014. - MIŠLJENJE o razvrstavanju građevina s obzirom na postupak gradnje
12.02.2014. - MIŠLJENJE o postupanju nakon stupanja na snagu Zakona o gradnji
20.01.2014. - MIŠLJENJE o uporabnoj dozvoli i izdavanju rješenja za obavljanje djelatnosti
Ispiši stranicu