Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Ostalo

 
30.03.2017. - Naputak o naplati upravnih pristojbi do usvajanja Uredbe o izmjenama Uredbe o tarifi upravnih pristojbi
29.03.2016. - MIŠLJENJE o primjeni odredbi Zakona o pogrebničkoj djelatnosti
06.11.2015. - INFORMACIJE županijama i velikim gradovima o najčešćim pogreškama prilikom izrade procjene vrijednosti nekretnina – razlozi za ne prihvaćanje procjembenih elaborata
14.09.2015. - INFORMACIJE županijama i velikim gradovima o primjeni odredbi Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina
09.03.2015. - MIŠLJENJE Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike o mogućnosti obavljanja poslova u više organizacijskih oblika
11.02.2015. - MIŠLJENJE Gradu Zagrebu o građenju reklamnih panoa
21.01.2015. - MIŠLJENJE o rekonstrukciji šumskih putova
20.10.2014. - UPUTA o sadržaju glavnog projekta za provođenje Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine
09.10.2014. - ODGOVOR o građenju reklamnih panoa
12.06.2014. - MIŠLJENJE o obvezi plaćanja komunalne naknade za nekretnine kojima raspolaže i koristi se Ministarstvo obrane RH
05.11.2013. - MIŠLJENJE o ocjenjivanju i provjeri stalnosti svojstava te klasifikacija prozora i vrata koji se ugrađuju između prostora i/ili prostorija koje pripadaju različitim požarnim odjeljcima
04.09.2013. - ODGOVOR Pravobraniteljici za osobe s invaliditetom a vezano uz donošenje Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
24.05.2013. - OBAVIJEST u vezi pečata ovlaštenog arhitekta
20.03.2013. - OČITOVANJE o obvezi pribavljanja energetskog certifikata prije oglašavanja prodaje zgrade
Ispiši stranicu