Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

29.12.2016. - Vlada donijela Godišnji plan normativnih aktivnosti za 2017. godinu

Vlada Republike Hrvatske je na prijedlog Ureda za zakonodavstvo na 14. sjednici donijela Godišnji plan normativnih aktivnosti za 2017. godinu sa popisom zakona koji se u 2017. godini planiraju uputiti u proceduru donošenja. 
 
U okviru Godišnjeg plana u idućoj godini planirano je donošenje ukupno 253 zakona a popis zakona koji se planiraju donijeti iz djelokruga rada Ministarstva graditeljstva  i prostornoga uređenja možete vidjeti niže u tabličnom prikazu.
 
Prijedlog plana normativnih aktivnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja 

PRIJEDLOG PLANA NORMATIVNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA 
(na temelju članka 9., stavka. 2., alineje 1. Zakona o procjeni učinaka propisa, »Narodne novine«, broj 90/11)
Redni broj Naziv propisa (zakonodavne mjere) Stručni nositelj Upućivanje u proceduru Vlade RH
1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (EU) MGIPU I. tromjesečje 2017.
2. Zakon o subvencioniranju stambenih kredita MGIPU I. tromjesečje 2017.
3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima MGIPU II. tromjesečje 2017.
4. Zakon o komunalnom gospodarstvu MGIPU II. tromjesečje 2017.
5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje MGIPU II. tromjesečje 2017.
6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji MGIPU II. tromjesečje 2017.
PRIJEDLOG PLANA NORMATIVNIH AKTIVNOSTI VEZANO ZA POSTUPAK PROCJENE UČINAKA PROPISA (na temelju članka 9., stavka 2., alineje 2. Zakona o procjeni učinaka propisa, »Narodne novine«, broj 90/11)
Redni broj Naziv propisa (zakonodavne mjere) Stručni nositelj Upućivanje u proceduru Vlade RH
1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova MGIPU I. tromjesečje 2017.
 

Također, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja u suradnji s Državnom geodetskom upravom u II. tromjesečju 2017. planira izraditi još dva zakona: Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti  i Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.

Godišnji plan normativnih aktivnosti za 2017. godinu 

 
 
Ispiši stranicu