Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja kao javni naručitelj, sukladno članku 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16), provodi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, u trajanju od najmanje pet dana.

Na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje se slijedeće:

  • opis predmeta nabave;
  • tehničke specifikacije;
  • kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta;
  • kriterije za odabir ponude i
  • posebni uvjeti za izvršenje ugovora.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti za dobivanje ugovora o javnoj nabavi pozivaju se na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju kako bi davanjem primjedbi, prijedloga i savjeta doprinijeli kvalitetnijoj provedbi predmetnog postupka javne nabave kao  i odabiru najbolje ponude. Naručitelj prilikom provedbe ovog savjetovanja u odnosu na sve gospodarske subjekte obvezan je  poštovati načelo slobode kretanja robe, načelo slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluga te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti. poštujući  načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

Nakon svakog provedenog savjetovanja RH Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja razmatra sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izrađuje izvješća o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ih objavljuje na  stranicama Savjetovanja.

U nastavku možete pregledati popis svih postupaka javne nabave RH Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

 
07.12.2017. - Prethodno savjetovanje - nacrt dokumentacije o nabavi usluge izrade Prostornog plana područja posebnih obilježja: Prostornog plana Nacionalnog parka 'Krka'
21.11.2017. - Prethodno savjetovanje - nacrt dokumentacije o nabavi usluge izrade studije pod nazivom: 'Utvrđivanje minimalnih zahtjeva na energetsko svojstvo jednoobiteljske, višestambene, uredske (poslovne) i ostale nestambene zgrade, za kontinentalnu i primorsku hrvatsku: postojeće, nove i gotovo nula energetske zgrade'
03.11.2017. - Prethodno savjetovanje - nacrt dokumentacije o nabavi izrade i isporuke početnog stanja cjenovnih blokova bez utvrđivanja približnih vrijednosti zemljišta na području Republike Hrvatske
27.10.2017. - Prethodno savjetovanje - nacrt dokumentacije o nabavi usluge popravka i održavanja službenih automobila za potrebe RH Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja
11.04.2017. - Prethodno savjetovanje - nacrt prijedloga dokumentacije o nabavi poštanskih usluga u otvorenom postupku velike vrijednosti za potrebe rada Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada
29.03.2017. - Prethodno savjetovanje – nacrt prijedloga dokumentacije o nabavi za najam rabljenih motornih vozila za potrebe rada Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada
Ispiši stranicu