Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Strateška studija o utjecaju na okoliš za Urbanistički plan uređenja državnog značaja 'Skijaški kompleks', Medvednica

Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Lovro Kuščević donio je Odluku kojom se u javnu raspravu upućuje Strateška studija o utjecaju na okoliš Urbanističkog plana uređenja državne razine 'Skijaški kompleks', Medvednica s Prijedlogom Urbanističkog plana uređenja državne razine 'Skijaški kompleks', Medvednica. Javna rasprava započinje 06. ožujka 2017. godine i traje do 04. travnja 2017. godine. 

Javni uvid u Stratešku studiju i Prijedlog UPU 'Skijaški kompleks' može se obaviti, za vrijeme trajanja javne rasprave, svakim radnim danom od 08:00 do 12:00 sati na adresi Ministarstva : Ulica Republike Austrije 14, Zagreb.

Javno izlaganje, na kojem će nazočiti i sudjelovati predstavnici Ministarstva, Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj i ovlaštenika; održati će se 21. ožujka 2017. s početkom u 14:00 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja, Republike Austrije 20, Zagreb. 

Zainteresirana i stručna javnost svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja može za vrijeme trajanja javne rasprave do 04. travnja 2017. godine:

  • upisati u knjige primjedbi koje će biti izložene na mjestima javnog uvida,
  • davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  • dostaviti u pisanom obliku na adresu Ministarstva: Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb ili
  • dostaviti putem e-obrasca   

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe uz ime i prezime, adresu  i potpis podnositelja moraju biti dostavljeni u danom roku te razumljivo i čitko napisani.

 

24.02.2017. - Odluka o upućivanju na javnu raspravu Strateške studije o utjecaju na okoliš UPU državne razine 'Skijaški kompleks' s Prijedlogom UPU državne razine 'Skijaški kompleks'
24.02.2017. - Informacija o javnoj raspravi o Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš Urbanističkog plana uređenja državne razine 'Skijaški kompleks', Medvednica s Prijedlogom Urbanističkog plana uređenja državne razine Skijaški kompleks, Medvednica
Strateška studija utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja državne razine 'Skijaški kompleks', Medvednica (pdf, 22.5 MB)
Ne-tehnički sažetak (pdf, 2.3 MB)
Urbanistički plan uređenja državne razine 'Skijaški kompleks', Medvednica
Prijedlog plana, prosinac 2016.
Ispiši stranicu