Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Strateška studija o utjecaju na okoliš za Urbanistički plan uređenja državnog značaja 'Skijaški kompleks', Medvednica

Javna rasprava o Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš Urbanističkog plana uređenja državne razine 'Skijaški kompleks', Medvednica s Prijedlogom Urbanističkog plana uređenja državne razine 'Skijaški kompleks', Medvednica provedena je u razdoblju od 06. ožujka 2017. godine do 04. travnja 2017. godine. 

Javni uvid u Stratešku studiju i Prijedlog UPU 'Skijaški kompleks' mogao se obaviti svakim radnim danom od 08:00 do 12:00 sati na adresi Ministarstva : Ulica Republike Austrije 14, Zagreb.

Javno izlaganje, na kojem su bili nazočni predstavnici Ministarstva, Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj i ovlaštenika; održano je u prostorima Ministarstva dana 21. ožujka 2017. godine.

24.02.2017. - Odluka o upućivanju na javnu raspravu Strateške studije o utjecaju na okoliš UPU državne razine 'Skijaški kompleks' s Prijedlogom UPU državne razine 'Skijaški kompleks'
24.02.2017. - Informacija o javnoj raspravi o Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš Urbanističkog plana uređenja državne razine 'Skijaški kompleks', Medvednica s Prijedlogom Urbanističkog plana uređenja državne razine Skijaški kompleks, Medvednica
Strateška studija utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja državne razine 'Skijaški kompleks', Medvednica (pdf, 22.5 MB)
Ne-tehnički sažetak (pdf, 2.3 MB)
Urbanistički plan uređenja državne razine 'Skijaški kompleks', Medvednica
Prijedlog plana, prosinac 2016.
Ispiši stranicu