Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Informacija o javnoj raspravi

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 'Vršna zona' Medvednica provedena je u razdoblju od 06. ožujka do 04. travnja 2017. godine.

Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 'Vršna zona', Medvednica moguće je bilo obaviti putem web stranice Ministarstva ili fizički svakim radnim danom od 8:00 do 12:00 sati u prostorijama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 14, 10 000 Zagreb. Na javnom uvidu bio je izložen elaborat Prijedloga Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 'Vrsna zona', Medvednica koji sadrži: tekstualni dio (odredbe za provođenje), grafički dio (kartografski prikazi) i priloge (obrazloženje i sažetak za javnost).

Javno izlaganje u postupku javne rasprave održano je u prostorima Ministarstva dana 21. ožujka 2017. godine

Informacija o javnoj raspravi 

Urbanistički plan uređenja državnog značaja 'Vršna zona', Medvednica
Prijedlog plana, prosinac 2016.
Ispiši stranicu