Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Informacija o javnoj raspravi

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 'Skijaški kompleks' Medvednica provedena je u razdoblju od 06. ožujka do 04. travnja 2017. godine.

Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 'Skijaški kompleks', Medvednica moguće je bilo obaviti putem web stranice Ministarstva ili fizički svakim radnim danom od 8:00 do 12:00 sati u prostorijama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 14, 10 000 Zagreb. Na javnom uvidu bio je izložen elaborat Prijedloga Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 'Skijaški kompleks', Medvednica koji sadrži: tekstualni dio (odredbe za provođenje), grafički dio (kartografski prikazi) i priloge (obrazloženje i sažetak za javnost). 

Javno izlaganje u postupku javne rasprave održano je u prostorima Ministarstva u Zagrebu dana 21. ožujka 2017. godine. 

Informacija o javnoj raspravi 
 
Urbanistički plan uređenja državnog značaja 'Skijaški kompleks', Medvednica
Prijedlog plana, prosinac 2016
.
Ispiši stranicu