Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Nabava ispod zakonskog okvira - jednostavna nabava

Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada donijela je Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn.

U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave i dobrog gospodarenja javnim sredstvima, ovim se Pravilnikom uređuje postupak koji prethodi ugovornom odnosu za nabavu roba, usluga i radova za koje sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave. Pravilnik u cijelosti možete pročitati OVDJE
 
Objavljeni postupci nabave
Arhiva
Ispiši stranicu