Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

27.02.2017. - Donesen novi Tehnički propis za građevinske konstrukcije

Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja je na temelju članka 17. stavka 2. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13) donio novi Tehnički propis za građevinske konstrukcije koji je objavljen u Narodnim novinama broj 17/17 od 24. veljače 2017. godine te stupa na snagu 4. ožujka 2017. godine.

Ovim se Tehničkim propisom, u okviru ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, propisuju tehnička svojstva za građevinske konstrukcije u građevinama, zahtjevi za projektiranje, izvođenje, održavanje, uklanjanje te drugi zahtjevi za građevinske konstrukcije, svojstva koja moraju imati građevni proizvodi u odnosu na njihove bitne značajke i drugi zahtjevi za građevne proizvode namijenjene ugradnji u građevinske konstrukcije.

Danom stupanja na snagu Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije prestaju važiti:

 • Tehnički propis za zidane konstrukcije
  (Narodne novine, broj 1/07)
   
 • Tehnički propis za drvene konstrukcije
  (Narodne novine, broj 121/07, 58/09, 125/10 i 136/12)
   
 • Tehnički propis za čelične konstrukcije
  (Narodne novine, broj 112/08, 125/10, 73/12 i 136/12)
   
 • Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betona
  (Narodne novine, broj 119/09, 125/10 i 136/12)
   
 • Tehnički propis za betonske konstrukcije
  (Narodne novine, broj 139/09, 14/10, 125/10 i 136/12)
   
 • Tehnički propis za aluminijske konstrukcije
  (Narodne novine, broj 80/13).

Glavni projekt građevine u kojemu je tehničko rješenje građevinske konstrukcije dano prema tim Tehničkim propisima smatra se valjanim dokumentom za izdavanje akata na temelju kojega se odobrava građenje ako je zahtjev za izdavanje tog akta zajedno s glavnim projektom podnesen u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije.

 

 
Ispiši stranicu