Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

03.03.2017. - Izmjene i dopune Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama prošao je prvo čitanje u Hrvatskom saboru i u tijeku je izrada Konačnog prijedloga zakona koji će se uputiti u saborsku proceduru na drugo čitanje. 
 
Podsjetimo, predloženim Izmjenama Zakona o kojem su zastupnici Hrvatskog sabora raspravljali u prvom čitanju, ponovno se otvara rok za podnošenje zahtjeva – do 30. lipnja 2018. ali pritom uvjeti ozakonjenja ostaju isti. Moći će se legalizirati samo ona zgrada koja je nastala tj. koja je vidljiva na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju snimanja iz zraka započetog 21. lipnja 2011. ili na drugoj državnoj digitalnoj ortofoto karti,  ili katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi nastaloj do 21. lipnja 2011. Zgrade izgrađene nakon 21. lipnja 2011. neće se moći ozakoniti temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama niti uz novi zahtjev.

Mijenja se način raspodjele sredstava od naknade za zadržavanje i time osigurava zadržavanje postignute brzine rješavanja zahtjeva

  • 30% umjesto 20% sredstva naknade prihod su proračuna jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave čije upravno tijelo donosi rješenje o izvedenom stanju
  • 30% umjesto 20% sredstva naknade prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske kada rješenje o izvedenom stanju donosi Agencija umjesto upravnog tijela
  • 30% sredstva naknade prihod su proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem se području nezakonito izgrađena zgrada nalazi
  • 40% umjesto 50% sredstva naknade prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske

Omogućava se evidentiranje ozakonjene zgrade u katastru i na temelju rješenja o izvedenom stanju za nezavršenu zgradu umjesto samo na temelju rješenja za završenu zgradu.

Poboljšava se učinkovitost provedbe Zakona dodatnim pojašnjenjima i otklanjanjima dvojbi u vezi s:

  • dostavom poziva, rješenja i drugih akata preko oglasne ploče
  • arhiviranjem spisa predmeta
  • pravnim posljedicama ozakonjenja zgrada koje su ozakonjene kao završene
  • evidentiranjem ozakonjenih zgrada u katastru
Ispiši stranicu