Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Strateške studije o utjecaju na okoliš UPU-a državne razine na javnoj raspravi

Strateška studija o utjecaju na okoliš Urbanističkog plana uređenja državne razine 'Skijaški kompleks', Medvednica s Prijedlogom Urbanističkog plana uređenja državne razine 'Skijaški kompleks', Medvednica i Strateška studija o utjecaju na okoliš Urbanističkog plana uređenja državne razine 'Vršna zona', Medvednica s Prijedlogom Urbanističkog plana uređenja državne razine 'Vršna zona', Medvednica od danas se nalaze na javnoj raspravi.

Za vrijeme trajanja javne rasprave, od 06. ožujka do 04. travnja 2017. godine, Ne-tehnički sažeci Strateških studija, Strateške studije i Prijedlozi UPU-a dostupni su javnosti na adresi Ministarstva, Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb. Više: 'Skijaški kompleks', Medvednica'Vršna zona', Medvednica

Ispiši stranicu