Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

22.03.2017. - Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
(r.m. 281)

Na temelju članka 61. stavka 6. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske  broj: U-I- 2036/201292/05)  Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, raspisuje

O G L A S
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, do povratka duže odsutne službenice – redni broj radnog mjesta 281 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 30. ožujka 2017. godine.  Razgovor s kandidatima koji su udovoljili formalnim uvjetima oglasa održan je 18. travnja 2017. godine prema rasporedu iz poziva.  

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.


Tekst oglasa
Poziv na razgovor
Obavijest o ishodu postupka
Ispiši stranicu