Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

30.03.2017. - Donesen Tehnički propis o izmjenama Tehničkog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području

Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Lovro Kuščević donio je na temelju članka 17. stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13 i 20/17) Tehnički propis o izmjenama Tehničkog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području. Tehničkim propisom utvrđuju se tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području točnije popis usklađenih normi za građevne proizvode dan u Prilogu 1 Tehničkog propisa (»Narodne novine«, broj 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16 i 104/16) zamjenjuje se novim popisom usklađenih normi za građevne proizvode danim u Prilogu 1 ovoga Tehničkog propisa koji čini njegov sastavni dio.

Popis europskih dokumenata za ocjenjivanje dan u Prilogu 3 Tehničkog propisa zamjenjuje se novim Popisom europskih dokumenata za ocjenjivanje danim u Prilogu 2 ovoga Tehničkog propisa koji čini njegov sastavni dio.

Tehnički propis je objavljen u Narodnim novinama broj 28/2017 i stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

 
Ispiši stranicu