Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Naputak o naplati upravnih pristojbi za izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola

Dana 9. ožujka 2017. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 20/17) kojim je propisano novo razvrstavanje građevina na 3 skupine umjesto dosadašnjih 5 skupina. Budući da su važećom Uredbom o Tarifi upravnih pristojbi propisane upravne pristojbe za izdavanje građevinske i uporabne dozvole za građevine razvrstane u 5 skupina, nužno je što hitnije uskladiti tu Uredbu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, odnosno propisati upravne pristojbe za izdavanje građevinske i uporabne dozvole za građevine razvrstane u nove 3 skupine.

Obzirom na navedeno u tijeku je izrada Uredbe o izmjenama Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi kojom bi se uskladila Uredba o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17) sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, odnosno propisale upravne pristojbe za izdavanje građevinske i uporabne dozvole za građevine razvrstane u nove 3 skupine. 

Do stupanja na snagu spomenute Uredbe o izmjenama Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi napominjemo da je prilikom naplate upravnih pristojbi za izdavanje građevinske dozvole kao i za izdavanje uporabne dozvole, osim za građevine 1. skupine – građevine planirane Državnim planom prostornog razvoja, potrebno naplatiti samo opću pristojbu prema Tarifnom broju 1. u iznosu od 20,00 kn uz zahtjev i prema Tarifnom broju 2., stavku 2. za sva rješenja za koja nije propisana posebna pristojba pred ostalim tijelima u iznosu od 50,00 kn. 

 
Ispiši stranicu