Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

03.04.2017. - Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (r.m.17)

Na temelju članka 61. stavka 6. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske  broj: U-I- 2036/201292/05)  Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, raspisuje

O G L A S
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove
Služba za ljudske potencijale i opće poslove
Odjel za upravljanje, razvoj i usavršavanje ljudskih potencijala

- stručni suradnik - 1 izvršitelj na određeno vrijeme  do povratka duže odsutne službenice (red.br.17.)

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su do 11. travnja 2017. godine. Razgovor sa kandidatima koji su ispunili formalne uvjete održan je 27. travnja 2017.godine prema rasporedu iz poziva.  

Tekst oglasa
Poziv na razgovor
Obavijest o ishodu postupka
Ispiši stranicu