Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

03.04.2017. - Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (r.m.17)

Na temelju članka 61. stavka 6. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske  broj: U-I- 2036/201292/05)  Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, raspisuje

O G L A S
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove
Služba za ljudske potencijale i opće poslove
Odjel za upravljanje, razvoj i usavršavanje ljudskih potencijala

- stručni suradnik - 1 izvršitelj na određeno vrijeme  do povratka duže odsutne službenice (red.br.17.)

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su do 11. travnja 2017. godine. Razgovor sa kandidatima koji su ispunili formalne uvjete održan je 27. travnja 2017.godine prema rasporedu iz poziva

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.

Tekst oglasa
Poziv na razgovor
Ispiši stranicu