Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Računalni program za određivanje energetskog svojstva zgrade

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, daje na besplatno korištenje računalni PROGRAM ZA ODREĐIVANJE ENERGETSKOG SVOJSTVA ZGRADE (Energetski certifikator), izrađen od strane Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta organizacije i informatike.

Računalni program (Energetski certifikator) omogućava proračun energetskog svojstva zgrade do primarne energije uključujući module definiranja karakteristika zgrade, toplinskih dobitaka i gubitaka, termotehničkih sustava grijanja, hlađenja i potrošne tople vode, rasvjete i pregled energetskog certifikata. Program omogućava dinamički satni proračun potrebne toplinske energije zgrade (Qh,nd).

Računalni program (Energetski certifikator) služi kao alat za unos potrebnih podataka i proračun svih veličina vezanih uz energetsko svojstvo pojedinog tipa zgrade koje su navedene u odgovarajućem energetskom certifikatu. Primjenom računalnog programa omogućava se energetsko certificiranje zgrada prema primarnoj energiji, odnosno usporedba s troškovno optimalnim razinama minimalnih zahtjeva na energetsko svojstvo zgrade, sukladno Uredbi br. 244/2012 i Smjernici 2012/C 115/01. Također, računalni program omogućava provedbu proračuna primarne energije u sklopu izrade Elaborata tehničke, ekološke i ekonomske izvedivosti alternativnih sustava. Računalni program namijenjen je ovlaštenim osobama za izradu energetskih certifikata od strane Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Računalni program omogućava proračune svih vrsta tehničkih sustava, pripadajućih dijelova i uređaja koji se koriste u različitim tipovima zgrada:

  • Jednoobiteljske kuće
  • Višestambene zgrade
  • Uredske zgrade
  • Zgrade obrazovnih institucija
  • Hoteli i restorani
  • Objekti veleprodaje i maloprodaje
  • Bolnice
  • Sportski objekti

Računalni program za određivanje energetskog svojstva zgrade možete preuzeti putem niže navedenih poveznica. Ovdje napominjemo kako se programi za instalaciju i datoteka Primjer_poslovne_zgrade.ecp nalaze u 'zip' formatu te ih je potrebno prije korištenja otpakirati :

Sa ciljem daljnjeg usavršavanja računalnog programa molimo da eventualne uočene nedostatke u radu programa prijavite na adresu e-pošte: ec-podrska@foi.hr
 
Ovlaštene osobe za energetsko certificiranje, osim navedenog računalnog programa mogu koristiti i druge na tržištu dostupne programe za određivanje energetskog svojstva zgade.

NAPOMENA:

Obveznom primjenom Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (Narodne novine broj 88/17. - u primjeni od 30. rujna 2017. godine) izdavanje energetskih certifikata u Republici Hrvatskoj moguće je jedino pomoću INFORMACIJSKOG SUSTAVA ENERGETSKIH CERTIFIKATA (IEC) kojemu možete pristupiti OVDJE.

Korisnički priručnik za INFORMACIJSKI SUSTAV ENERGETSKIH CERTIFIKATA (IEC) možete preuzeti OVDJE.

Za sva pitanja i dodatne informacije vezane uz korištenje IEC-a ovlašteni certifikatori se mogu obratiti na našu e-mail adresu: infoIEC@mgipu.hr
 

Ispiši stranicu