Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

29.05.2017. - Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (r.m. 285. i 286.)

Na temelju članka 61. stavka 6. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske  broj: U-I- 2036/201292/05)  Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, raspisuje

O G L A S
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
stručni suradnik - 1 izvršitelj na određeno vrijeme  do povratka duže odsutne službenice - redni broj radnog mjesta 285.
- stručni suradnik - 1 izvršitelj na određeno vrijeme  do povratka duže odsutnog službenika - redni broj radnog mjesta 286.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 06. lipnja 2017. godine. Postupak je obustavljen.

Tekst oglasa
Odluka o obustavi postupka
Ispiši stranicu