Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Otvoreni (strojno čitljivi) podaci

 
Skupovi podataka Ministarstva objavljeni na Portalu otvorenih podataka RH
Popis ovlaštenih osoba za kontrolu projekata glede mehaničke otpornosti i stabilnosti nosivih konstrukcija (csv)
Popis revidenata koji imaju ovlaštenje temeljem propisa koji su važili do stupanja Zakona o gradnji, a koji nastavljaju s obavljanjem poslova za koje su ovlašteni do isteka roka od 5. godina važenja ovlaštenja (csv)
Registar osoba ovlaštenih za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (htm) - Fizičke osobe (csv) - Pravne osobe (csv)
Plan javne nabave za 2017. godinu
Registar sklopljenih ugovora
Financiranje projekata za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda
Popis pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja izrade nacrta urbanističkih planova uređenja na temelju članka 5. važećeg Pravilnika (pdf) (csv)
Popis pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja na temelju članka 4. važećeg Pravilnika (pdf) (csv)
Popis pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje izrade nacrta provedbenih dokumenata prostornog uređenja (DPU i UPU) na temelju članka 3. starog Pravilnika – suglasnosti važe do 26.12.2017. (pdf) (csv)
Popis pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja na temelju članka 2. starog Pravilnika – suglasnosti važe do 25.07.2017. (pdf) (csv)
Popis gradova i općina koji su dobili financijska sredstva za izradu prostornih planova za 2017. godinu - prvo obračunsko razdoblje (pdf) (csv)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (pdf) (csv)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (pdf) (csv)
Županijski zavodi za prostorno uređenje - (csv)
Adresar Područnih ureda i jedinica građevinske inspekcije (csv)
Ispiši stranicu