Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

08.06.2017. - Vlada na današnjoj sjednici prihvatila tri zakona Ministarstva

Vlada Republike Hrvatske na 40. je sjednici prihvatila i uputila u saborsku proceduru: Nacrt konačnog prijedloga zakona o subvencioniranju stambenih kredita, Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (EU) i Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama; koje je izradilo i predložilo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja. 
 
Donošenjem Zakona o subvencioniranju stambenih kredita:
 • omogućit će se građanima Republike Hrvatske koji nisu stariji od 45 godina te koji, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, u vlasništvu nema stan, odnosno kuću ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće, odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja da po povoljnijim uvjetima riješe svoje stambeno pitanje
 • olakšava se otplaćivanje stambenog kredita prve četiri godine, tako da 1/2 iznosa ukupnog obroka odnosno anuiteta plaća Republika Hrvatska putem Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) kreditnoj instituciji i to unaprijed za tekuću kalendarsku godinu
 • daje se mogućnost dodatnog produženja roka za subvencioniranje kredita, u slučaju da je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva utvrđenog invaliditeta najmanje 50%, za godinu dana, odnosno za dvije godine za svako živorođeno, odnosno posvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita
 • daju se ograničenja iznosa kredita koji će se subvencionirati i to najvećeg iznosa od  1.500,00 €/m2, odnosno do najvećeg ukupnog iznosa cijene stana ili kuće od 100.000,00 €, što u prosjeku daje veličinu kuće ili stana od 66 m2.

Donošenjem izmjena i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama:  

 • smanjuje se broj slučajeva u kojima je mogućnost ozakonjenja zgrada isključena, a čime se povećava broj zgrada koje se mogu ozakoniti
 • produžuje se rok na koji se privremeno mogu zaposliti službenici koji u upravnim tijelima donose rješenja o izvedenom stanju
 • ponovno se otvara rok za podnošenje zahtjeva za ozakonjenje – do 30. lipnja 2018.
 • mijenja se način raspodjele sredstava od naknade za zadržavanje i time osigurava zadržavanje postignute brzine rješavanja zahtjeva
  − 30 %, umjesto dosadašnjih 20%, sredstva naknade prihod su proračuna jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave čije upravno tijelo donosi rješenje o izvedenom stanju
  − 30 %, umjesto dosadašnjih 20%, sredstva naknade prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske kada rješenje o izvedenom stanju donosi Agencija
  − 40 %, umjesto dosadašnjih 50%, sredstva naknade prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske
 • uvodi se institut zamjenika ravnatelja Agencije te se mandat ravnatelja Agencije i njegova zamjenika ograničava na način da prestaje s prestankom rada Agencije
 • omogućava se evidentiranje ozakonjene zgrade u katastru i na temelju rješenja o izvedenom stanju za nezavršenu zgradu umjesto samo na temelju rješenja za završenu zgradu
 • poboljšava se učinkovitosti provedbe Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama dodatnim pojašnjenjima i otklanjanjima dvojbi 

Donošenjem izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju:

 • usklađuje se Zakon o prostornom uređenju (ZPU) s Direktivom 2014/89/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o uspostavi okvira za prostorno planiranje morskog područja (SL L 257, 28. 8. 2014.)
 • poboljšava se učinkovitosti provedbe ZPU-a
 • ispravljaju se greške nastale u pisanju teksta Zakona.

Nacrt konačnog prijedloga zakona o subvencioniranju stambenih kredita      

Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (EU
                                                                                               
Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama        

Izlaganje ministra Kuščevića


Zagreb, 8. lipnja 2017. godine 

Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje  
 

 
Ispiši stranicu