Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Izmjene i dopune Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

Važeći Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, broj 86/12 i 143/13) stupio je na snagu 4. kolovoza 2012. godine i do sada je jednom mijenjan i dopunjavan. Osnovna svrha toga Zakona je ozakonjenje što većeg broja nezakonito izgrađenih zgrada.

Vlada Republike Hrvatske je na 40. sjednici održanoj 8. lipnja 2017. godine prihvatila Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama te ga uputila u saborsku proceduru.

Podsjetimo, predloženim izmjenama i dopunama Zakona ponovno se otvara rok za podnošenje zahtjeva – do 30. lipnja 2018. ali pritom uvjeti ozakonjenja ostaju isti. Moći će se legalizirati samo ona zgrada koja je nastala tj. koja je vidljiva na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju snimanja iz zraka započetog 21. lipnja 2011. ili na drugoj državnoj digitalnoj ortofoto karti,  ili katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi nastaloj do 21. lipnja 2011. Zgrade izgrađene nakon 21. lipnja 2011. neće se moći ozakoniti temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama niti uz novi zahtjev.

Mijenja se način raspodjele sredstava od naknade za zadržavanje i time osigurava zadržavanje postignute brzine rješavanja zahtjeva:

  • 30 %, umjesto dosadašnjih 20%, sredstva naknade prihod su proračuna jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave čije upravno tijelo donosi rješenje o izvedenom stanju
  • 30 %, umjesto dosadašnjih 20%, sredstva naknade prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske kada rješenje o izvedenom stanju donosi Agencija
  • 40 %, umjesto dosadašnjih 50%, sredstva naknade prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske

Omogućava se evidentiranje ozakonjene zgrade u katastru i na temelju rješenja o izvedenom stanju za nezavršenu zgradu umjesto samo na temelju rješenja za završenu zgradu.

Poboljšava se učinkovitost provedbe Zakona dodatnim pojašnjenjima i otklanjanjima dvojbi u vezi s:

  • dostavom poziva, rješenja i drugih akata preko oglasne ploče
  • arhiviranjem spisa predmeta
  • terminološkim usklađenjem sa Zakonom o gradnji
  • zgradama koje se mogu ozakoniti jednim rješenjem o izvedenom stanju
  • pravnim posljedicama ozakonjenja zgrada koje su ozakonjene kao završene
  • odgodom izvršenja rješenja građevinskog inspektora o uklanjanju zgrade za koju je podnesen zahtjev za ozakonjenje.
Ispiši stranicu