Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

13.07.2017. - Nacrt prijedloga zakona o obavljanju geodetske djelatnosti i Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva usvojeni na današnjoj sjednici Vlade

Vlada Republike Hrvatske je na 47. sjednici, održanoj danas u Banskim dvorima, usvojila Nacrt prijedloga zakona o obavljanju geodetske djelatnosti i Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.
 
Predloženim Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti uređuje se obavljanje geodetske djelatnosti i stručnih geodetskih poslova te udruživanje u Hrvatsku komoru ovlaštenih inženjera geodezije odnosno temeljni ustroj, djelokrug, javne ovlasti i članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije.

Prijedlog Zakona pored općih odredbi, sadrži odredbe te posebna poglavlja: u kojima se stručni geodetski poslovi dijele na stručne geodetske poslove koji utječu na kvalitetu službenih državnih evidencija o prostoru i koji služe za vođenje i održavanje katastra nekretnina i katastra zemljišta te time utječu na sigurnost u pravnom prometu nekretnina u smislu ovoga Zakona i propisa koji uređuju državnu izmjeru i katastar nekretnina – s jedne strane i stručne geodetske poslove za tehničke i druge potrebe – s druge strane, obavljanje stručnih geodetskih poslova u kojem su propisane odgovorne osobe i suradnici koji u različitim svojstvima pod utvrđenim uvjetima mogu obavljati stručne geodetske poslove, odgovornost i obveza osiguranja od odgovornosti, organizacijski oblici za obavljanje stručnih geodetskih poslova, suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova, strane osobe i obavljanje stručnih geodetskih poslova, stručni ispit i stručno usavršavanje, odredbe o udruživanju u Komoru, odredbe kojima se uređuje ustroj, područje i način rada Komore, javnost rada Komore, tijela Komore, javne ovlasti, opći akti koje donosi Komora, upisi u Imenik Komore, uvjeti za vježbenike i upis u evidencije Komore, mirovanje i prestanak članstva u Komori, osiguranje kvalitete pružene usluge, stegovna odgovornost ovlaštenog inženjera geodezije u svojstvu odgovorne osobe, nadzor nad provedbom Zakona te prekršajne odredbe. Tekst prijeloga Zakona koji je usvojen i upućen u saborsku proceduru možete pročitati OVDJE

Vlada je na sjednici usvojila i Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostoronoga uređenja kojom se uređuje unutarnje ustrojstvo Ministarstva, nazivi upravnih organizacija i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva, njihov djelokrug i način upravljanja, okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva te se uređuju i druga pitanja od osobitog značaja za rad Ministarstva. Uredbu u cijelosti možete pročitati OVDJE

Na zatvorenom dijelu sjednice, radi odlaska na novu dužnost, razriješen je dosadašnji pomoćnik ministra graditeljstva i prostornoga uređenja Igor Čižmek. Novom je pomoćnicom ministra graditeljstva i prostornoga uređenja imenovana doc. dr. sc. Maja-Marija Nahod.
Ispiši stranicu