Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

14.07.2017. - Donesen Pravilnik o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu

Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar donio je na temelju članka 33. Zakona o energetskoj učinkovitosti (Narodne novine broj 127/14) Pravilnik o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu.
 
Ovim Pravilnikom se propisuju:

  • uvjeti i mjerila za certificiranje građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu;
  • stručna sprema i radno iskustvo potrebno za pristupanje Programu izobrazbe;
  • sadržaj i način provođenja Programa izobrazbe i provjere znanja te stručno usavršavanje;
  • Registar certificiranih građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu;
  • Registar Nositelja Programa izobrazbe za certificiranje građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu;
  • uvjeti za izdavanje suglasnosti za provođenje Programa izobrazbe;
  • obveze Nositelja Programa izobrazbe;
  • nadzor nad radom Nositelja Programa izobrazbe;
  • uvjeti i način izdavanja Potvrde za obavljanje radova na ugradnji dijelova zgrade koji utječu na  energetsku učinkovitost u zgradarstvu u Republici Hrvatskoj, temeljem certifikata izdanog u drugoj državi ugovornici;
  • evidencija fizičkih osoba koje u Republici Hrvatskoj mogu obavljati radove na ugradnji dijelova zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu  temeljem certifikata izdanog u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora.

Napominjemo da Pravilnikom propisana izobrazba i certificiranje nije obvezujuće, međutim uslijed nedostataka odgovarajućih stručno osposobljenih radnika na hrvatskom tržištu, prepoznata je potreba za edukacijom i usavršavanjem radne snage za energetski učinkovitu gradnju i obnovu zgrada. Stoga donošenjem ovog Pravilnika, Ministarstvo preporuča i potiče na takvu izobrazbu, kako bi rezultat obavljenih radova bio kvalitetniji i kako bi pridonio zadovoljstvu korisnika tih zgrada.


Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave odnosno 20. srpnja 2017. godine.

Tekst pravilnika možete preuzeti ovdje.

 
 
Ispiši stranicu