Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Nacrt Pravilnika o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola na javnom savjetovanju od 21.07.2017. do 20.08.2017.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izradilo je 'Nacrt Pravilnika o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola' za koji je provedeno javno savjetovanje u razdoblju od 21. srpnja 2017. do 20. kolovoza 2017. godine.

Ovim Pravilnikom se određuju zahvati u prostoru koji se prema posebnim propisima kojima se uređuje gradnja ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola.

Zainteresirana i stručna javnost svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja na Nacrt Pravilnika mogla je uz prethodnu registraciju dostaviti putem portala e-savjetovanje najkasnije do 20. kolovoza 2017. godine

Ispiši stranicu