Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

07.08.2017. - APN objavio Poziv za prikupljanje ponuda za sklapanje ugovora o davanju subvencioniranih kredita

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u provedbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita  objavila je 5. kolovoza 2017. godine POZIV za prikupljanje ponuda za sklapanje ugovora o davanju subvencioniranih kredita.

Pozivaju se sve kreditne institucije koje na području Republike Hrvatske mogu prema posebnom propisu obavljati poslove davanja kredita na tržištu da dostave ponudu za sklapanje ugovora s Republikom Hrvatskom, kojom ponudom se obvezuju davati subvencionirane kredite i s tim u vezi obavljati poslove pod uvjetima i na način određen Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita ili pod uvjetima koji su za korisnika kredita ili Republiku Hrvatsku povoljniji od uvjeta propisanih Zakonom.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici, poštom ili osobno na urudžbeni zapisnik, najkasnije do 14. kolovoza 2017. godine, do 9:00 sati.

Više informacija o subvencioniranju stambenih kredita dostupno je na internetskim stranicama Ministarstva i APN-a.

 

 
Ispiši stranicu