Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Prijedlog Uredbe o izmjeni Zakona o društveno poticanoj stanogradnji na javnom savjetovanju od 08.08.2017. do 22.08.2017.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izradilo je Prijedlog Uredbe o izmjeni Zakona o društveno poticanoj stanogradnji za koji je provedeno javno savjetovanje u razdoblju od 8. do 22. kolovoza 2017. godine.

Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“, broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15), uređuje se sustavno organizirana stanogradnja poticana javnim sredstvima radi zadovoljavanja stambenih potreba i poboljšanja kvalitete stanovanja što šireg kruga građana, kao i unaprjeđenja graditeljstva.

Ovom Uredbom se, uz postojeće djelatne osobe navedene u članku 4., stavak 3. (vojne osobe, policijski službenici te drugi državni službenici i namještenici), dodaju izrijekom navedene osobe iz javnih službi (djelatnici u zdravstvu, kulturi, znanosti i obrazovanju).

U dijelu gradova u Republici Hrvatskoj, a posebice u onima s nižim indeksom razvijenosti,  kronično nedostaju stručnjaci: liječnici, nastavnici, kulturni djelatnici i znanstvenici. Problematika odlaska i deficita stručnog kadra predstavlja realnost na dnevnoj osnovi, a jedan od osnovnih preduvjeta za zadržavanje, odnosno privlačenje deficitarnog kadra jest rješavanje njihovog stambenog pitanja. Osim toga, rješavanje stambenog pitanja nalazi se i na popisu pronatalitetnih mjera Vlade Republike Hrvatske, pod poglavljem - poboljšanje uvjeta života u Republici Hrvatskoj.

S druge strane, vrijeme koje je potrebno da se pokrenu i realiziraju novi programi stambenog zbrinjavanja u uvjetima kada svakoga dana bilježimo odlazak, odnosno nedostatak stručnog kadra u slabije razvijenim gradovima, zahtijeva žurnost u postupanju. Također, s obzirom na slijed potrebnih aktivnosti nakon donošenja predložene uredbe, a što podrazumijeva u prvom koraku donošenje zaključka Vlade Republike Hrvatske o pokretanju novog programa stambenog zbrinjavanja, vrijeme stupanja na snagu ove Uredbe određeno je prvog dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Zbog navedenih razloga ocjenjuje se potrebnim donošenje Uredbe o izmjeni Zakona o društveno poticanoj stanogradnji kako bi se žurno zakonskim pretpostavkama omogućilo što brže pokretanje novog programa stambenog zbrinjavanja koji bi u konačnici omogućio višestruke koristi za Republiku Hrvatsku:

a) doprinijeti zadržavanju/privlačenju deficitarnog kadra (rješavanje stambenog pitanja),
b) doprinijeti natalitetnoj politici (sigurnost doma),
c) poticati graditeljstvo i lokalno gospodarstvo (investicije u graditeljstvu).

Provedba predložene izmjene Zakona o društveno poticanoj stanogradnji ne iziskuje osiguranje dodatnih sredstava u Državnom proračunu Republike Hrvatske.
 

Zainteresirana i stručna javnost svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja na Prijedlog Uredbe mogla je uz prethodnu registraciju dostaviti putem portala e-savjetovanje najkasnije do 22. kolovoza 2017. godine.

 

 
Ispiši stranicu