Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Najčešća pitanja i odgovori

Što je subvencioniranje stambenih kredita?
Subvencioniranje stambenih kredita je mjera pomoći Vlade Republike Hrvatske kojom se hrvatskim državljanima želi olakšati stambeno zbrinjavanje kroz otplatu dijela stambenog kredita.

Kome se mogu podnijeti zahtjevi?
Zahtjevi za subvencioniranje stambenog kredita predavali su se do 13. listopada 2017. godine u kreditnu instituciju u kojoj se podiže stambeni kredit. Popis kreditnih institucija možete pogledati OVDJE.

Kada se može podnijeti zahtjevi?
O početku i prestanku subvencioniranja kredita Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama obavijestila je oglasom u javnim glasilima i Narodnim novinama. Oglas o početku subvencioniranja kredita objavljen je 1. rujna 2017. godine a Oglas o prestanku subvencioniranja kredita objavljen je 11. listopada 2017. godine. Dakle, zahtjevi su se mogli predavati u razdoblju od 4. rujna 2017. godine do 13. listopada 2017. godine.

Koji su uvjeti za odobravanje subvencioniranja kredita?
Prijaviti su se mogli hrvatski državljani koji nisu stariji od 45 godina te koji, isto kao i njihovi izvanbračni partneri, supružnici i neformalni životni partneri, u vlasništvu nemaju nekretninu, odnosno koji u vlasništvu imaju samo jednu nekretninu, ali je prodaju radi kupnje veće. Subvencioniranje kredita odobrava se za kupnju stana ili kuće, odnosno za gradnju kuće čija cijena s PDV-om ne prelazi 1500 eura po kvadratu. Cijena može biti veća, ali se u tom slučaju njezina razlika neće subvencionirati. Oko 75% zaprimljenih zahtjeva za subvencioniranje odnosi se na kupnju stanova, a 25% na kupnju ili izgradnju kuće.

Koliko iznosi subvencija?
Subvencija iznosi polovicu mjesečnih obroka ili anuiteta prve četiri godine otplate kredita.

Koliko iznosi maksimalni iznos kredita koji se subvencionira?
Ograničen je ukupan iznos kredita do maksimalnih 100.000 eura. Stambeni kredit može biti veći od tog iznosa ali se neće subvencionirati. Također, rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina.

Koliko maksimalno može iznositi efektivna kamatna stopa?
Efektivna kamatna stopa na stambeni kredit prve četiri godine njegove otplate ne može biti veća od 3,75 posto godišnje te po proteku prve četiri godine otplate kredita, a u daljnje dvije godine može biti uvećana za 10 posto. Popis odabranih kreditnih institucija s kojima je sklopljen Ugovor o davanju subvencioniranih kredita možete pogledati OVDJE.

Može li se produžiti rok za subvencioniranje stambenog kredita?
U slučaju da podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva imaju utvrđeni invaliditet najmanje 50 posto, rok za subvencioniranje kredita produljuje se za godinu dana, a za svako živorođeno ili posvojeno dijete produljuje se za dvije godine.

Tko odobrava subvencioniranje kredita?
Odabrana kreditna institucija bila je dužna u roku od osam dana od dana uredno podnesenog zahtjeva odlučiti ispunjava li podnositelj zahtjeva uvjete za davanje kredita. Zahtjevi su se zatim dostavljali Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama a Odluku o odobravanju subvencioniranja kredita donosi Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama nakon što uvidom u odluku i dokumentaciju utvrdi da su za to ispunjeni svi zakonski propisani uvjeti.

Djevojka i ja nismo vjenčani a jedan od uvjeta za subvenciju je potvrda o ne posjedovanju nekretnina. Ni ona ni ja nemamo nikakvih nekretnina u vlasništvu no zanima nas je li trebamo kakvu potvrdu o zajednici ili nešto slično iako ne živimo zajedno trenutno.
Potvrda koja se traži se odnosi na osobe koje su u braku ili partnerstvu.

Stan koji želim kupit je u zgradi koja je građena prije 1968. i nema uporabnu dozvolu već ima neku potvrdu o izgrađenosti prije 1968. Je li je ta potvrda dovoljna umjesto uporabne dozvole za natječaj za subvenciju stambenog kredita?
Potvrda koju navodite dokaz je da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine, ali potreban je akt nadležnog tijela koji tu potvrdu izjednačava s uporabnom dozvolom sukladno Zakonu o gradnji (Uporabna dozvola za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968.).

Može li se dobiti kredit za stan u izgradnji?
Zakon o subvencioniranju stambenih kredita  navodi da je jedan od dokumenata koji se prilažu zahtjevu za subvencioniranje i uporabna dozvola. Dakle, subvencionirati se može kupnja gotovih stanova, koji imaju svu potrebnu dokumentaciju koju traži Zakon, ili izgradnja obiteljskih kuća. Ovaj Zakon ne predviđa subvencioniranje stanova koji se grade.

Može li se odobriti kredit za gradnju kuće koja još nema građevinsku dozvolu, a zahtjev za izdavanje građevinske dozvole je predan nadležnom uredu?
Ne.

Ono što me u ovom trenutku „muči“ su rokovi oko odobrenja kredita odnosno subvencije od strane APN-a. Naime, nakon što banka odobri kredit te zahtjev bude poslan prema APN-u sa svom dokumentacijom koja je navedena u Zakonu i Naputku, koji je rok za pozitivnu/negativnu odluku APN-a?
S obzirom da APN može zatražiti dopune Zahtjeva, rok predmetnim Zakonom nije fiksno određen.

I da li nakon dostavljanja te odluke banka može odmah sa korisnikom kredita potpisati Ugovor te nakon što se dostave svi instrumenti osiguranja isplatiti kredit, ili postoje još neki rokovi koji su mi promaknuli?
Ne postoje daljnji rokovi.

Odnosi li se subvencija i na kupnju i adaptaciju stare kuće? Naime, ako osoba gradi kuću, napraviti će npr. podnu izolaciju, grijanje, fasadu, i sve ostalo što je potrebno za stanovanje. Po tome bi ista prava trebali imati i oni koji kupuju stari objekt te ga moraju adaptirati prije useljenja.
Subvencije se odnose na kupnju stana ili kuće odnosno izgradnju kuće. Zakon o subvencioniranju stambenih kredita daje naglasak na rješavanje stambenog pitanja. Uređenje kuće ili stana ne predstavlja rješavanje stambenog pitanja, već nadogradnju.

Može li se stan ili kuća za koju je dobivena subvencija prodati?
Može se prodati, kredit se proglašava dospjelim u cijelosti i u tom slučaju treba vratiti cjelokupni iznos subvencije. Iznos subvencije nije potrebno vratiti ako se kredit proglašava dospjelim po isteku roka od 2 godine nakon roka subvencioniranja kredita.

Ažurirano: 16. listopada 2017.

 

 
Ispiši stranicu