Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

18.08.2017. (APN) - Obavijest o pristiglim ponudama banaka za subvencioniranje stambenih kredita

U Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama 14. kolovoza 2017. javno su otvorene ponude banaka pristigle po javnom pozivu za prikupljanje ponuda za sklapanje ugovora o davanju subvencioniranih kredita.

Ponude je dostavilo jedanaest banaka i jedna stambena štedionica – Hrvatska poštanska banka, Erste&Steiermarkische bank, Podravska banka, Otp banka, Zagrebačka banka, Prva stambena štedionica, Privredna banka Zagreb, Splitska banka, Reiffeisenbank Austria, Karlovačka banka, Istarska kreditna banka Umag i Imex banka.

U tijeku je obrada pristiglih ponuda  te će APN u zakonom određenom roku sklopiti ugovor o poslovnoj suradnji s bankama čije ponude odgovaraju uvjetima i mjerilima određenim javnim pozivom i na web stranici objaviti popis banaka s kojima je sklopljen ugovor.

Zakon o subvencioniranju stambenih kredita 
Narodne novine broj 65/17


Naputak o načinu rada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama u provedbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita 
Narodne novine broj 76/17


07.08.2017. - APN Poziv za prikupljanje ponuda za sklapanje ugovora o davanju subvencioniranih kredita

10.08.2017. OBAVIJEST o subvencioniranju kredita
 

Ispiši stranicu