Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

05.09.2017. - Javni poziv na uvid u spis predmeta objavljen na oglasnoj ploči Ministarstva

Ministarstvo je na oglasnoj ploči objavilo javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole radi izjašnjenja za zahvat u prostoru: Izgradnja male hidroelektrane MHE Kućan Ludbreški, infrastrukturne namjene, energetskog sustava proizvodnje električne energije, na k.č.br. 849/1 u k.o. Hrastovsko, na području Grada Ludbrega u Varaždinskoj županiji.  

Uvid u spis predmeta može se izvršiti 15. rujna 2017. godine u vremenu od 10:00 do 12:00 sati, na lokaciji Ministarstva u Zagrebu, Republike Austrije 14., II. kat, soba 210. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Javne pozive Ministarstva kao i izdane lokacijske odnosno građevinske dozvole objavljene na oglasnoj ploči možete pogledati OVDJE.  
Ispiši stranicu