Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

05.09.2017. - Objavljen poziv na uvid u Idejni projekt vezan uz izgradnju Centra za gospodarenje otpadom 'Lećevica'

Ministarstvo je na oglasnoj ploči objavilo poziv na uvid u Idejni projekt oznake TD 736-P2 iz prosinca 2013. godine, revizija kolovoz 2017. godine, izrađen po tvrtki GEOPROJEKT d.d. iz Splita a  vezano uz izgradnju Centra za gospodarenje otpadom 'Lećevica'.

Uvid u idejni projekt može se izvršiti dana 15. rujna 2017. godine u vremenu od 10:00 do 12:00 sati, na lokaciji Ministarstva u Zagrebu, Republike Austrije 14., dvorana 32. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Javne pozive Ministarstva kao i izdane lokacijske odnosno građevinske dozvole objavljene na oglasnoj ploči možete pogledati OVDJE.  
 
Ispiši stranicu