Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada - primjenjuje se od 30. rujna 2017.

Pravilnikom o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (Narodne novine broj 88/17. - u primjeni od 30. rujna 2017. godine), a prema novoj Metodologiji provođenja energetskog pregleda zgrada 2017, energetsko certificiranje će obvezno uključivati proračun potrebne specifične godišnje toplinske energije za grijanje i hlađenje ili klimatizaciju zgrade za referentne klimatske podatke, proračun specifične godišnje primarne energije, specifične godišnje isporučene energije i specifične godišnje emisije ugljičnog dioksida.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, ovlaštenim osobama za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, daje na besplatno korištenje računalni PROGRAM ZA ODREĐIVANJE ENERGETSKOG SVOJSTVA ZGRADE (Energetski certifikator), koji omogućava proračun energetskog svojstva zgrade do primarne energije uključujući module definiranja karakteristika zgrade, toplinskih dobitaka i gubitaka, termotehničkih sustava grijanja, hlađenja i potrošne tople vode, rasvjete i pregled energetskog certifikata. Program omogućava dinamički satni proračun potrebne toplinske energije zgrade.

Također, računalni program Energetski certifikator omogućava provedbu proračuna primarne energije u sklopu izrade Elaborata tehničke, ekološke i ekonomske izvedivosti alternativnih sustava.

Ovlaštene osobe za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi mogu računalni program "Energetski certifikator" preuzeti OVDJE
Sa ciljem daljnjeg usavršavanja računalnog programa molimo da eventualne uočene nedostatke u radu programa prijavite na adresu e-pošte: ec-podrska@foi.hr

Ovlaštene osobe za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi osim navedenog računalnog programa mogu koristiti i druge na tržištu dostupne programe za određivanje energetskog svojstva zgade, ali izdavanje certifikata moguće je isključivo preko aplikacije Informacijskog sustava energetskih certifikata (IEC) kojemu možete pristupiti OVDJE.

Korisnički priručnik za INFORMACIJSKI SUSTAV ENERGETSKIH CERTIFIKATA (IEC)
možete preuzeti OVDJE.

Za sva pitanja i dodatne informacije vezane uz korištenje IEC-a ovlašteni certifikatori se mogu obratiti na našu e-mail adresu: infoIEC@mgipu.hr

Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada 2017. (u obveznoj primjeni od 30. rujna 2017. (pdf)

Algoritam za izračun energetskih svojstava zgrada (objavljen 15. svibnja 2017. - u obveznoj primjeni od 30. rujna 2017.)

 
 
Ispiši stranicu