Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

08.09.2017. - Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (r.m. 35.)

Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima (,,Narodne novine" , broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11 - Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15 - Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-1- 2036/201292/05 i 61/17) Ministarstvo graditeljstva i prostomoga uredenja, raspisuje

OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

GLAVNO  TAJNIŠTVO
Sektor za ljudske potenciiale, opće i tehničke poslove
Služba za informatičke poslove i pisarnicu
Odjel za tehničku potporu informacijskim sustavima  i pisarnicu

- informatički referent  - 1  izvršitelj na određeno vrijeme do povratka duže odsutne službenice (red.br. 35.) 

Razgovor sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa održan je 2. listopada 2017. godine prema rasporedu iz poziva. O rezultatima kandidati će biti obaviješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na ovoj web stranici i web stranici Ministarstva uprave. Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

 
Tekst oglasa
Poziv na razgovor (intervju) (pdf)
Rješenje o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme
Ispiši stranicu