Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

13.09.2017. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Sukladno  članku  45.  Zakona o državnim službenicima (,,Narodne  novine", broj:  92/05, 107 /07, 27/08, 34/11 - Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150 /11, 34 /12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka i Rješenje Ustavnog suda  Republike Hrvatske broj: U-1- 2036/201292/05 i 61 /17), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (,,Narodne novine" broj 78/17) i Odluci Vlade Republike Hrvatske o zapošljavanju u središnjim tijelima  državne  uprave,  pravnim osobama s javnim ovlastima i zakladama  uključenima  u  sustave  upravljanja  i  kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici  Hrvatskoj (KLASA: 022-03/17-04/131, URBROJ:50301-25/05-17-1  od 27. travnja 2017. godine), Ministarstvo  graditeljstva  i prostornoga uređenja raspisuje

 JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodredeno vrijeme

UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE, PRAVNE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za programe i projekte Europske unije
Služba za pripremu programa i projekata Europske unije

Odjel za strateško planiranje i praćenje

viši stručni savjetnik  – 2 izvršitelja, r.m. broj 132.

Testiranje kandidata koji su ispunili formalne uvjete natječaja održano je prema rasporedu iz poziva

11.1.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu (2)

stručni savjetnik – 1 izvršitelj, r.m. broj 133.

Testiranje kandidata koji su ispunili formalne uvjete natječaja održano je prema rasporedu iz poziva

19.1.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu


Odjel za pripremu i objavu poziva

viši stručni savjetnik – 2 izvršitelja, r.m. broj 137.

Testiranje kandidata koji su ispunili formalne uvjete natječaja održano je prema rasporedu iz poziva.

11.1.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu (2).  

stručni savjetnik – 2 izvršitelja, r.m. broj 138.

Testiranje kandidata koji su ispunili formalne uvjete natječaja održano je prema rasporedu iz poziva.

11.1.2018. - Odluka o djelomičnoj obustavi provedbe postupka javnog natječaja   

stručni suradnik – 1 izvršitelj, r.m. broj 139.

Testiranje kandidata koji su ispunili formalne uvjete natječaja održano je prema rasporedu iz poziva

11.1.2018. - Odluka o djelomičnoj obustavi provedbe postupka javnog natječaja

Služba za provedbu programa i projekata Europske unije
Odjel za ugovaranje i praćenje projekata

voditelj Odjela – 1 izvršitelj, r.m. broj 141.

Testiranje kandidata koji su ispunili formalne uvjete natječaja održano je prema rasporedu iz poziva.

10.11.2017. - Odluka o djelomičnoj obustavi provedbe postupka  

viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj, r.m. broj 142.

Testiranje kandidata koji su ispunili formalne uvjete natječaja održano je prema rasporedu iz poziva.

22.11.2017. - Rješenje o prijamu u državnu službu 

viši stručni referent – 1 izvršitelj, r.m. broj 145.

Testiranje kandidata koji su ispunili formalne uvjete natječaja održano je prema rasporedu iz poziva.

24.11.2017. - Rješenje o prijamu u državnu službu

 

Odjel za tehničku provjeru projekata

stručni savjetnik – 2 izvršitelja, r.m. broj 148.

Testiranje kandidata koji su ispunili formalne uvjete natječaja održano je prema rasporedu iz poziva.

22.11.2017. - Rješenja o prijamu u državnu službu (2)

stručni suradnik – 2 izvršitelja, r.m. broj 149.

Testiranje kandidata koji su ispunili formalne uvjete natječaja održano je prema rasporedu iz poziva.

22.11.2017. - Rješenja o prijamu u državnu službu (2) 

 

Služba za podršku poslovnim procesima

Odjel za financijsko planiranje, plaćanje i kontrolu
 

viši stručni savjetnik – 2 izvršitelja, r.m. broj 152.

Testiranje kandidata koji su ispunili formalne uvjete natječaja održano je prema rasporedu iz poziva

24.11.2017. - Rješenje o prijamu u državnu službu 

29.11.2017. - Rješenje o prijamu u državnu službu


Odjel za komunikaciju, vidljivost i potporu sustavu
 

stručni savjetnik – 2 izvršitelja, r.m. broj 156.

Testiranje kandidata koji su ispunili formalne uvjete natječaja održano je prema rasporedu iz poziva

13.12.2017. - Rješenje o prijamu u državnu službu 

20.12.2017. - Rješenje o prijamu u državnu službustručni suradnik – 1 izvršitelj, r.m. broj 157.

Testiranje kandidata koji su ispunili formalne uvjete natječaja održano je prema rasporedu iz poziva

13.12.2017. - Rješenje o prijamu u državnu službu


viši stručni referent – 1 izvršitelj, r.m. broj 158.

Testiranje kandidata koji su ispunili formalne uvjete natječaja održano je prema rasporedu iz poziva

08.01.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 21. rujna 2017. godine.


Tekst natječaja
Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj testiranja, odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja
01.03.2018. - Obavijest o ishodu izvarednog postupka prijama službenika u državnu službu
Ispiši stranicu