Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

13.09.2017. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Sukladno  članku  45.  Zakona o državnim službenicima (,,Narodne  novine", broj:  92/05, 107 /07, 27/08, 34/11 - Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150 /11, 34 /12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka i Rješenje Ustavnog suda  Republike Hrvatske broj: U-1- 2036/201292/05 i 61 /17), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (,,Narodne novine" broj 78/17) i Odluci Vlade Republike Hrvatske o zapošljavanju u središnjim tijelima  državne  uprave,  pravnim osobama s javnim ovlastima i zakladama  uključenima  u  sustave  upravljanja  i  kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici  Hrvatskoj (KLASA: 022-03/17-04/131, URBROJ:50301-25/05-17-1  od 27. travnja 2017. godine), Ministarstvo  graditeljstva  i prostornoga uređenja raspisuje

 JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodredeno vrijeme

UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE, PRAVNE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za programe i projekte Europske unije
Služba za pripremu programa i projekata Europske unije

Odjel za strateško planiranje i praćenje

viši stručni savjetnik  – 2 izvršitelja, r.m. broj 132.

Prva faza testiranja kandidata koji su ispunili formalne uvjete natječaja održat će se dana 22. studenoga 2017. godine u 08,00 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14. prema rasporedu iz poziva

stručni savjetnik – 1 izvršitelj, r.m. broj 133.

Prva faza testiranja kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održati će se dana 27. studenoga 2017. godine u 08,00 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14. prema rasporedu iz poziva.  

Odjel za pripremu i objavu poziva

viši stručni savjetnik – 2 izvršitelja, r.m. broj 137.

Prva faza testiranja kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održati će se dana 30. studenoga 2017. godine u 08,00 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14. prema rasporedu iz poziva.  

stručni savjetnik – 2 izvršitelja, r.m. broj 138.

Prva faza testiranja kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održati će se dana 5. prosinca 2017. godine u 08,00 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14. prema rasporedu iz poziva.   

stručni suradnik – 1 izvršitelj, r.m. broj 139.

Prva faza testiranja kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održati će se dana 8. prosinca 2017. godine u 08,00 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14. prema rasporedu iz poziva

Služba za provedbu programa i projekata Europske unije
Odjel za ugovaranje i praćenje projekata

voditelj Odjela – 1 izvršitelj, r.m. broj 141.

Prva faza testiranja kandidata koji su ispunili formalne uvjete natječaja održana je dana 16. listopada 2017. godine prema rasporedu iz poziva.

10.11.2017. - Odluka o djelomičnoj obustavi provedbe postupka  

viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj, r.m. broj 142.

Prva faza testiranja kandidata koji su ispunili formalne uvjete natječaja održana je dana 18. listopada 2017. godine prema rasporedu iz poziva.

viši stručni referent – 1 izvršitelj, r.m. broj 145.

Prva faza testiranja kandidata koji su ispunili formalne uvjete natječaja održana je dana 23. listopada 2017. godine prema rasporedu iz poziva.

 

Odjel za tehničku provjeru projekata

stručni savjetnik – 2 izvršitelja, r.m. broj 148.

Prva faza testiranja kandidata koji su ispunili formalne uvjete natječaja održana je dana 26. listopada 2017. godine prema rasporedu iz poziva.

stručni suradnik – 2 izvršitelja, r.m. broj 149.

Prva faza testiranja kandidata koji su ispunili formalne uvjete natječaja održana je dana 31. listopada 2017. godine prema rasporedu iz poziva.

 

Služba za podršku poslovnim procesima

Odjel za financijsko planiranje, plaćanje i kontrolu
 

viši stručni savjetnik – 2 izvršitelja, r.m. broj 152.

Prva faza testiranja kandidata koji su ispunili formalne uvjete natječaja održana je dana 06. studenoga 2017. godine prema rasporedu iz poziva

Odjel za komunikaciju, vidljivost i potporu sustavu
 

stručni savjetnik – 2 izvršitelja, r.m. broj 156.

Prva faza testiranja kandidata koji su ispunili formalne uvjete natječaja održana je dana 09. studenoga 2017. godine prema rasporedu iz poziva

stručni suradnik – 1 izvršitelj, r.m. broj 157.

Prva faza testiranja kandidata koji su ispunili formalne uvjete natječaja održana je dana 14. studenoga 2017. godine prema rasporedu iz poziva

viši stručni referent – 1 izvršitelj, r.m. broj 158.

Prva faza testiranja kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održati će se dana 17. studenoga 2017. godine u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14. prema rasporedu iz poziva

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se do 21. rujna 2017. godine.


Tekst natječaja
Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj testiranja, odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja
Ispiši stranicu