Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

13.09.2017. - Prvih 100 dana rada ministra Predraga Štromara

Uskoro se navršava prvih 100 dana od kada je ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar preuzeo dužnost, stoga je u prostorijama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja održan radni doručak s predstavnicima medija.

Ministar Predrag Štromar, uz prisustvo državnih tajnika Željka Uhlira, Dunje Magaš i Danijela Meštrića, na radnom je doručku prezentirao projekte Ministarstva.

 

Energetska obnova zgrada

U suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU tijekom prvih sto dana nastavljeni su, ali i pokrenuti brojni projekti energetske obnove u zgradarstvu financirani, bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR-a).

U sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja' od 13. lipnja 2017. godine pa do danas doneseno je 214 Odluka o financiranju temeljem kojih će korisnicima za energetsku obnovu zgrada odgojno-obrazovnih javnih ustanova biti dodijeljeno 342 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz EFRR-a. U navedenom periodu potpisano je i  14 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava putem kojih će se dodijeliti  25 milijuna kuna bespovratna sredstava iz EFRR-a.

U sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova višestambenih zgrada' od 13. lipnja 2017. godine pa do danas doneseno je 229 Odluka o financiranju temeljem kojih će korisnicima za energetsku obnovu višestambenih zgrada biti dodijeljeno 200 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj. U navedenom periodu potpisano je i 122 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava putem kojih će se dodijeliti 140 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz EFRR-a.
 
Također, u visokoj fazi pripreme je i novi Poziv za energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora s ciljem smanjenja potrošnje energije za grijanje i hlađenje. Ovim pozivom će biti obuhvaćene zgrade u kojima tijela državne uprave, jedinice lokalne ili područne samouprave, javne ustanove i vjerske zajednice obavljaju različite društvene djelatnosti, što značajno proširuje popis prihvatljivih zgrada javnog sektora u odnosu na prethodni poziv kada su njime bile obuhvaćene isključivo one zgrade u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. Za dodjelu u okviru ovog Poziva raspoloživo je 380 milijuna kuna u Državnom proračunu RH osigurano iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Subvencioniranje stambenih kredita

S ciljem olakšavanja kupnje prve nekretnine ali i ostanka mladih obitelji u Hrvatskoj donesen je Zakon o subvencioniranju stambenih kredita kojim Država daje nepovratnu subvenciju polovice mjesečnih obroka prve četiri godine otplate kredita. Zakon ima i demografsku mjeru jer se za svako rođeno dijete rok subvencioniranja produžuje za dvije godine.

Zahtjevi za subvencioniranje stambenih kredita predaju se od 4. rujna 2017. godine a mogu se prijaviti hrvatski državljani koji nisu stariji od 45 godina, koji ispunjavaju uvjete za dobivanje stambenog kredita koje utvrđuje kreditna institucija te koji, isto kao i njihovi izvanbračni partneri, supružnici i neformalni životni partneri, u vlasništvu nemaju nekretninu, odnosno koji u vlasništvu imaju samo jednu nekretninu ali je prodaju radi kupnje veće.

Subvencioniranje kredita odobrava se za kupnju stana ili kuće koja ima akt za uporabu građevine, odnosno za gradnju kuće koja ima akt za građenje, čija cijena s PDV-om ne prelazi 1500 eura po kvadratu. Cijena može biti veća, ali se u tom slučaju njezina razlika ne subvencionira. Osim za kupnju prve kuće ili stana, subvencija se može dobiti i za kupnju većeg stana. Manji stan mora biti jedina nekretnina i mora se prodati u roku od dvije godine. Također, odobrava se za kredit čiji iznos ne prelazi 100.000 eura te čiji rok otplate nije kraći od 15 godina. Iznos kredita može biti i veći, ali se u tom slučaju njegova razlika ne subvencionira.

Bez obzira što nas je Zakon o subvencioniranju stambenih kredita dočekao gotov, uspjeli smo pokrenuti njegovu primjenu, raspisali smo poziv kreditnim institucijama, potpisali ugovore sa 10 banaka, počeli zaprimati zahtjeve u APN-u, a i prve odluke o odobravanju kredita su poslane bankama na daljnju proceduru.

Komunalno gospodarstvo

U cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda u svim područjima Republike Hrvatske, u razdoblju od 13. lipnja 2017. do danas, potpisano je 105 ugovora kojima se gradovima i općinama dodjeljuje kapitalna pomoć u ukupnom iznosu od 13,5 milijuna kuna. Pod poticanjem razvoja i ujednačavanja komunalnog standarda smatraju se sve aktivnosti koje će potaknuti ili pridonijeti boljem obavljanju određenih komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga, a koje će pridonijeti većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave.

Podsjetimo, Ministarstvo je na temelju provedenog javnog poziva, za 2017. godinu odobrilo 336 projekata za koje je u Državnom proračunu osigurano ukupno 41,5 milijuna kuna. Najviši pojedinačni iznos od 420 tisuća kuna dodijeljen je Gradu Vukovaru za unaprjeđenje komunalnog standarda i nabavu 30 polupodzemnih kontejnera za odlaganje miješanog komunalnog otpada.

Nova zakonska rješenja

Ministarstvo je izradilo nekoliko zakonskih prijedloga koji su u zakonskoj proceduri ili su već usvojeni u Hrvatskom saboru:

  • Zakon o komunalnom gospodarstvu – uređuju se načela komunalnog gospodarstva, obavljanje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture, održavanje komunalnog reda i druga pitanja značajna za komunalno gospodarstvo; provedena javna rasprava, čeka se upućivanje prijedloga Zakona u Vladinu proceduru
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima – osigurava se provedba izmijenjene Uredbe (EU) br. 305/2011 za usklađeno područje građevnih proizvoda; neusklađeno područje građevnih proizvoda se, u dijelu Zakona kojim su pojedina pitanja trgovanja takvim građevnim proizvodima uređena na isti način kao i za trgovanje građevnim proizvodima iz usklađenog područja, usklađuje s izmjenama Uredbe (EU) br. 305/2011; ubrzava se postupak prijavljivanja (notifikacije) prijavljenih tijela Europskoj komisiji i dr. - provedena javna rasprava; čeka se upućivanje prijedloga Zakona u Vladinu proceduru
  • Izmjene i dopune Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 
    - donesen 5.7.2017.; ponovno se otvorila mogućnost podnošenja zahtjeva za legalizaciju bespravno sagrađenih zgrada do 30. lipnja 2018.; uvjeti ozakonjenja ostaju isti

U izradi su i drugi propisi:

  • Izmjene i dopune Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina – olakšati će, ubrzati i popraviti sustav prostornoga uređenja
  • Uredba o izmjeni Zakona o društveno poticanoj stanogradnji – mjera za privlačenje i zadržavanje deficitarnog stručnog kadra (kroz stambeno zbrinjavanje) u dijelovima Republike Hrvatske, a posebice u onima s nižim indeksom razvijenosti gdje kronično nedostaju stručnjaci: liječnici, nastavnici, kulturni djelatnici i znanstvenici.

 


Zagreb, 13. rujna 2017. godine 

Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje

Ispiši stranicu