Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora' na javnom savjetovanju od 15.09.2017. do 16.10.2017.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je provelo javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u cilju pripreme Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora'. Poziv na dostavu projektnih prijedloga će se provoditi u formi otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga  do iskorištenja financijskih sredstava, a najkasnije do 31.12.2020. godine, u okviru Operativnog programa 'Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.', Prioritetne osi 4 'Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije', Specifičnog cilja 4c1 'Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora'.

Predstavnici zainteresirane javnosti mogli su najkasnije do 16. listopada 2017. godine dostaviti svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga putem portala eSavjetovanja.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je razmotrilo i obradilo pristigle komentare te po završetku savjetovanja, 30. listopada 2017. godine objavilo popis svih pristiglih komentara s pregledom prihvaćenih, djelomično prihvaćenih i odbijenih prijedloga, s kratkim obrazloženjem također putem portala eSavjetovanja.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je razmatralo samo one komentare i prijedloge uz koje je istaknuto ime i prezime/naziv podnositelja te je prihvatilo samo one prijedloge za koje se procijenilo da unaprjeđuju kvalitetu dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga te su u skladu sa strateškom orijentacijom Poziva na dostavu projektnih prijedloga. Podnositelji prijedloga i komentara nemaju mogućnost ulaganja prigovora niti postavljanja daljnjih pitanja o danim obrazloženjima. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja nije dužno odgovarati na upite tijekom postupka savjetovanja. 

Izvješće o zaprimljenim zahtjevima.

 
Ispiši stranicu