Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

21.09.2017. - U Svetom Martinu na Muri održan stručni skup 'Urbano-ruralne veze'

Hrvatski zavod za prostorni razvoj organizirao je, 19. i 20. rujna 2017. u Svetom Martinu na Muri, stručni skup pod nazivom 'Urbano-ruralne veze' koji se bavio temom urbano-ruralnih veza iz perspektive prostornog planiranja, s osvrtom na promet, javnu i društvenu infrastrukturu, krajobraze, oblikovanje i uređivanje naselja te gospodarski razvoj s naglaskom na održivi turizam i poljoprivredu.

Ministar Štromar sudionicima se obratio na početku skupa te istaknuo kako se svaki grad, bez obzira na svoju veličinu,  površinu ili broj stanovnika može i mora promatrati zajedno sa svojom okolicom, koju u pravilu čini mreža manjih gradskih, prigradskih i ruralnih naselja. 

"Ruralni prostori prirodno gravitiraju bližim gradskim centrima, uspostavljajući veze koje se odnose na zadovoljavanje osnovnih usluga: uprava, financije, obrazovanje, zdravstvene usluge, trgovina, kultura, sport i rekreacija, zabava i mnoge druge. Istovremeno, ruralna naselja imaju značajne vlastite potencijale koji nisu dovoljno iskorišteni i predstavljaju resurs za budući razvoj: ekološka proizvodnja hrane, intenziviranje novih gospodarskih aktivnosti, novih oblika turizma (eko-turizam, cikloturizam, seoski turizam,…) i sl. Prirodna i kulturna baština kao značajni čimbenik nacionalnog identiteta i kvalitete životnog okruženja dodatni su bonus potencijalima koje baštinimo." - kazao je ministar Štromar.     
 
Na stručnom skupu sudjelovali su stručnjaci raznih profila koji se bave urbano-ruralnim pitanjima: prostorni planeri, arhitekti i krajobrazni arhitekti, te predstavnici lokalne i regionalne samouprave.

Više informacija dostupno je na stranicama HZPR-a.

 

Ispiši stranicu