Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

5.10.2017. - Održana rasprava u Hrvatskom saboru o Prijedlogu Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske

Zastupnici Hrvatskoga sabora 4. listopada 2017. godine zaključili su raspravu o Prijedlogu Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske, temeljnom državnom dokumentu za usmjeravanje razvoja u prostoru. Nositelj njene izrade je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, a stručni izrađivač je Hrvatski zavod za prostorni razvoj.

U cilju uravnoteženog i održivog razvoja, podizanja kvalitete života i ublažavanja negativnih demografskih procesa, postavke koncepcije prostornog razvoja su: 

  • afirmacija policentričnosti,
  • ublažavanje tempa depopulacije najugroženijih područja,
  • očuvanje identiteta hrvatskog prostora,
  • korištenje prednosti geoprometnog položaja,
  • održivi razvoj gospodarstva i infrastrukturnih sustava,
  • povezivanje s europskim prostorom,
  • integrirani pristup prostornom uređenju i
  • aktivna prilagodba dinamici promjena.

Među usmjerenjima nove Strategije posebno se naglašavaju preporuke za odmjereno korištenje prostorom te orijentacija prema unapređivanju već korištenog prostora i to: urbanom preobrazbom napuštenih prostora i boljim gospodarenjem nekretninama, posebno onima u javnom vlasništvu, kao i urbanom sanacijom prostora s narušenim prostorno-funkcionalnim odnosima kao što su prostori nezakonite gradnje.

Od posebnog su značaja i usmjerenja za ublažavanje negativnih procesa u ruralnom prostoru, za unapređivanje urbano-ruralnih poveznica, za osnaživanje uloge srednje velikih i malih gradova, kao i za razvoj infrastrukturnih sustava.

Videosnimku rasprave možete pogledati OVDJE

Prijedlog Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske

Izvješće Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo o Prijedlogu strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske

Ispiši stranicu