Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

12.10.2017. - HZPR: Javni natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme

Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj i Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnoj službi („Narodne novine“ broj 25/13, 72/13, 151/13, 9/14 40/14, 51/14, 77/14, 83/14, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 10/17, 39/17, 40/17 i 74/17) uz suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja KLASA: 112-01/17-01/34, URBROJ: 531-03-1-1-17-2 od 01. rujna 2017. godine i KLASA: 112-01/17-01/35, URBROJ: 531-03-1-1-17-2 od 04. rujna 2017. godine, ravnateljica Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj raspisuje:

J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme

1. Služba za dokumente prostornog uređenja državne razine
1.1. Odjel za strategiju prostornog razvoja RH i druge dokumente prostornog uređenja državne razine
Viši stručni savjetnik
(redni broj radnog mjesta: 3) - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 31. prosinca 2018. godine

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održati će se dana 15. studenoga 2017. godine (srijeda) u 11,30 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14. prema rasporedu iz poziva


2. Služba za Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) i praćenje stanja u prostoru 
2.2. Odjel za praćenje stanja u prostoru

Rukovoditelj Odjela (redni broj radnog mjesta: 9) - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka duže odsutne zaposlenice 

Testiranje kandidata koji ispunjava formalne uvjete natječaja održati će se dana 15. studenoga 2017. godine (srijeda) u 09,00 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14 sukladno pozivu.

Prijave su se podnosile do 20. listopada 2017. godine. 

 
Tekst natječaja
Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj testiranja, odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja
Ispiši stranicu