Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

13.10.2017. - Zahtjevi za subvencioniranje stambenih kredita mogu se predati još samo danas

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) objavila je u srijedu 11. listopada 2017. godine u Narodnim novinama i javnim glasilima Oglas o prestanku subvencioniranja kredita kojim, sukladno zakonskim odredbama, obaviještava sve zainteresirane građane o prekidu zaprimanja zahtjeva za subvencioniranje stambenih kredita. Budući da je prema procjeni vrijednosti zaprimljenih zahtjeva ispunjen zakonom predviđeni iznos za subvencioniranje zahtjevi će se u APN-u zaprimati do petka 13. listopada 2017. do 16 sati kada završava radno vrijeme APN-a. Zahtjevi pristigli nakon navedenog roka neće se uzimati u razmatranje.

Zahtjevi se razmatraju prema vremenu zaprimanja potpunih zahtjeva u APN-u, a odobravat će se do utroška planiranih sredstava. Točan iznos subvencija prema zaprimljenim zahtjevima znat će se tek nakon završetka obrade svih pristiglih zahtjeva. 

U APN-u je od 4. rujna 2017. do 12. listopada 2017. (do 15:00 sati) zaprimljeno ukupno 2258 zahtjeva od kojih je obrađeno 2147 od čega je 1961 zahtjeva odobreno, za 163 je zatražena dopuna dokumentacije, 14 zahtjeva je odbijeno, a 9 je odustalo od podnesenog zahtjeva. 

Oglas o prestanku subvencioniranja kredita  Popis kreditnih institucija   

Općenito o subvencioniranju stambenih kredita   APN

  
Ispiši stranicu