Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Obrasci za podnošenje zahtjeva

Upravni postupak
 
Zahtjev - univerzalni
Zahtjev - Lokacijska dozvola
Zahtjev - Izmjena ili dopuna lokacijske dozvole
Zahtjev - Rješenje o produljenju važenja lokacijske dozvole
Zahtjev - Građevinska dozvola
Zahtjev - Građevinska dozvola za pripremne radove
Zahtjev - Izmjena ili dopuna građevinske dozvole
Zahtjev - Izmjena građevinske dozvole glede promjene investitora
Zahtjev - Rješenje o utvrđivanju građevne čestice
Zahtjev - Dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine
Zahtjev - Uporabna dozvola
Zahtjev - Privremena uporabna dozvola
Zahtjev - Uporabna dozvola za dio građevine
Zahtjev - Uporabna dozvola za građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007. godine
Zahtjev - Uporabna dozvola za građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine
Zahtjev - Uporabna dozvola za građevine izgrađene, rekonstruirane, obnovljene ili sanirane u provedbi propisa o obnovi
Zahtjev - Uporabna dozvola za građevine koje je Republika Hrvatska stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja
Zahtjev - Uporabna dozvola za građevine čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan
   
Neupravni postupak
 
Zahtjev - Lokacijska informacija
Zahtjev - Obavijest o posebnim uvjetima
Zahtjev - Obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta
Zahtjev - Potvrda parcelacijskog elaborata
Zahtjev - Prijava početka građenja
Zahtjev - Prijava početka radova na uklanjanju građevine
Zahtjev - Prijava početka pokusnog rada
   
Ispiši stranicu