Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Doneseni Urbanistički planovi uređenja državnog značaja 'Vršna zona' i 'Skijaški kompleks' Medvednica

Vlada Republike Hrvatske je na 61. sjednici održanoj 18. listopada 2017. godine donijela Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 'Vršna zona', Medvednica i Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 'Skijaški kompleks', Medvednica.   

Nositelj izrade planova je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, koordinacija izrade plana povjerena je Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, a stručni izrađivač je tvrtka Urbanistica d.o.o. iz Zagreba.

Obzirom na rastući značaj Parka prirode Medvednica u turističkoj ponudi Grada Zagreba i Republike Hrvatske, Urbanistički plan uređenja 'Vršna zona' propisuje uvjete za rekonstrukciju i gradnju nove infrastrukture u odnosu na tehnološke zahtjeve, smještaj gornje stanice žičare iz smjera Zagreba, sportskih sadržaja i potrebnih površina za očekivani broj posjetitelja te gradnju novih građevina u funkciji sporta i rekreacije, dok Urbanistički plan uređenja 'Skijaški kompleks' propisuje uvjete u odnosu na tehnološke zahtjeve za rekonstrukciju i gradnju nove infrastrukture, skijaških žičara i staza, novog akumulacijskog jezera, športskih sadržaja i potrebnih površina za očekivani broj posjetitelja te gradnju novih građevina u funkciji športa, rekreacije i posjećivanja.

UPU 'Skijaški kompleks'       Prijedlog odluke o donošenju

UPU 'Vršna zona'                 Prijedlog odluke o donošenju

 

Ispiši stranicu