Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

31.10.2017. - Obavijest o donošenju Priručnika za zaštitu pročelja zgrada od požara

Priručnik za zaštitu pročelja zgrada od požara (u daljnjem tekstu: Priručnik) u izdanju Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stručnoj javnosti je predstavljen 17. svibnja 2017. godine u Velikoj predavaonici Arhitektonskog, građevinskog i geodetskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, seminarom istog naziva kao i Priručnik. Osim autora Priručnika, prigodno predavanje je održao dr. sc. Lars Boström, sa švedskog RISE instituta za istraživanje, a kao voditelj tima imenovanog od strane Europske komisije koji ima zadatak predložiti harmoniziranu europsku ispitnu metodu koja će pokazati ponašanje pročelja u požaru u realnim uvjetima.
 

Obveza povećanja energetske učinkovitosti zgrada u zemljama Europske unije posljedično utječe i na promjene vezane uz drugi temeljeni zahtjev za građevine, a to je sigurnost u slučaju požara. Deblji slojevi toplinskih izolacija ujedno znače i veća požarna opterećenja zgrada, pa ako se koriste izolacije od gorivog materijala u slučaju pojave požara, i veći i značajniji rizik od prijenosa požara na susjedne prostore i prostore viših katova te nepovoljan utjecaj na okoliš zbog emisije velikih količina dima.

Uvažavajući ovu činjenicu većina zemalja Europske unije donijela je propise kojima se definiraju načini sprečavanja mogućeg prijenosa požara preko pročelja zgrada s gorivom toplinskom izolacijom. Ti se propisi temelje na izvedbi pojaseva od negorivih materijala, ili nalažu uporabu negorivih izolacija u visokim zgradama i zgradama s povećanim rizikom u slučaju pojave požara kao što su zgrade u kojima boravi veliki broj ljudi koji se ne mogu samostalno evakuirati, npr. bolnice, dječji vrtići, domovi za stare i nemoćne ili druga mjesta okupljanja većeg broja osoba, kao što su koncertne dvorane, disco klubovi, škole i sl. I u hrvatskoj regulativi donesene su slične odredbe koje su definirane Pravilnikom o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (Narodne novine broj 29/2013, 87/2015).

Osim pregleda postojeće regulative, u ovom su Priručniku dane preporuke za unaprjeđenje iste, a sve u cilju zaštite ljudskih života i povećanja sigurnosti korisnika zgrada, smanjenja materijalne štete i očuvanja okoliša.

Priručnik je namijenjen uključenima u proces procjene pristiglih projekata za energetsku obnovu zgrada, investitorima, projektantima i izvođačima, stručnjacima za zaštitu od požara, inspektorima zaštite od požara, članovima udruga: HUZOP (Hrvatska udruga za zaštitu od požara), HUPFAS (Hrvatska udruga proizvođača toplinskih fasadnih sustava), HSZG (Hrvatski savjet za zelenu gradnju), HKA (Hrvatska komora arhitekata), HKIG (Hrvatska komora inženjera građevinarstva) i HUEC (Hrvatska udruga energetskih certifikatora), studentima na arhitektonskim i građevinskim fakultetima, učenicima graditeljskih strukovnih škola, različitim programima cijeloživotnog obrazovanja, između ostalih i kroz CROSKILLS projekt.

Konačnu verziju Priručnika (pdf) možete OVDJE

 

 

Ispiši stranicu