Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

17.11.2017. - Javni natječaj za imenovanje glavnog/e tajnika/ice Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

Na temelju članaka 45. i 74.a stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05,  142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članaka 2. i 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17), Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje glavnog/e tajnika/ice Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
– glavni/a tajnik/ica Ministarstva – 1 izvršitelj/ica
kojeg/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine.

Stručni uvjeti:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog smjera,
  • najmanje 4 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • istaknuti rezultati rada u području od značaja za rad državnog tijela,
  • položen državni stručni ispit,
  • znanje jednog svjetskog jezika,
  • poznavanje rada na računalu.

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i uvjete iz članka 48. Zakona o državnim službenicima. Na navedeno radno mjesto ne može biti imenovana osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 27. studenog 2017. godine. Razgovor (intervju) s kandidatima koji su ispunili formalne uvjete natječaja, radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu, za  imenovanje rukovodećeg  državnog službenika, održano je 15. prosinca 2017. godine u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Republike Austrije 20. prema rasporedu iz poziva.

1.3.2018 - Na zatvorenom djelu 83. sjednice Vlade Republike Hrvatske glavnom tajnicom Ministrarstva graditeljstva i prostornoga uređenja imenovana je mr.sc. Jelena Zrinski Berger.


Tekst natječaja
Opis poslova i podaci o plaći
8.12.2017. - Poziv na razgovor (intervju)
Ispiši stranicu