Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

01.12.2017. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme (r.m.br. 312.)

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/17) i Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i urede Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu („Narodne novine“ broj: 58/17) Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE
viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 312.)

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 11. prosinca 2017. godine.

25.1.2018. - Prva faza testiranja kandidata koji ispunjava formalne uvjete natječaja održati će se 7. ožujka 2018. godine u 08:30 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14. prema rasporedu iz poziva.  

Tekst natječaja
Opis poslova radnih mjesta, podaci o plaći, sadržaj testiranja, odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja
03.04.2018. - Odluka o obustavi provedbe postupka
Ispiši stranicu