Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

01.12.2017. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme (r.m.br. 312.)

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/17) i Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i urede Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu („Narodne novine“ broj: 58/17) Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE
viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 312.)

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 11. prosinca 2017. godine. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja i intervjua bit će objavljeni na ovoj web stranici najmanje pet dana prije održavanja testiranja. 

Tekst natječaja
Opis poslova radnih mjesta, podaci o plaći, sadržaj testiranja, odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja
Ispiši stranicu