Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

01.12.2017. - Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (r.m.br.116. i 117.)

Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i urede Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu („Narodne novine“ broj: 58/17) Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, raspisuje

O G L A S
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE, PRAVNE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za pravne poslove
Služba za zakonodavstvo i međunarodno-pravne poslove
Odjel za međunarodno i europsko pravo

- stručni savjetnik – 2 izvršitelja na određeno vrijeme zbog privremenog povećanja opsega posla, ali najviše 1 godinu (red.br. radnog mjesta 116.)
- stručni suradnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme zbog privremenog povećanja opsega posla, ali najviše 1 godinu (red.br. radnog mjesta 117.)
 

12.1.2018. - Razgovor sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa održati će se 5. veljače 2018. godine u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Republike Austrije 14. prema rasporedu iz poziva.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 11. prosinca 2017. godine. 

Tekst oglasa
Opis poslova radnih mjesta i podaci o plaći
23.2.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme - r.m. broj 116. (2)
23.2.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme - r.m. broj 117.
16.03.2018. - Obavijest o ishodu postupka
Ispiši stranicu