Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji na javnom savjetovanju od 01. do 31.12.2017.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izradilo je Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji za koji je provedeno javno savjetovanje u razdoblju od 1. do 31. prosinca 2017. godine.

Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (Narodne novine, broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13 i 26/15) donesen je 2001. godine i do danas je mijenjan i dopunjavan više puta. Do sada je provedbom Zakona o društveno poticanoj stanogradnji izgrađeno ukupno 8.035 stanova u 238 objekta u 75 jedinica lokalne samouprave. Ukupna investicijska vrijednost za 8.035 stanova iznosi 4.157.265.849,93 kuna, a za što je Republika Hrvatska putem poticajnih sredstava uložila preko 1.075 milijuna kuna. Trenutno je u izgradnji 345 stanova u 5 gradova i općina (Fažana, Metković, Šibenik, Punat i Varaždin).

U dosadašnjoj provedbi društveno poticane stanogradnje (u daljnjem tekstu: POS) uočena su znatna odstupanja prosječnih prodajnih cijena novih stanova, cijena zemljišta i cijena uređenja komunalne infrastrukture i priključaka na infrastrukturu postignutih u Programu društveno poticane stanogradnje (u daljnjem tekstu: Program POS-a) u odnosu na postignute prosječne cijene u realnom sektoru, odnosno u odnosu na prosječne prodajne cijene stanova trgovačkih društava i drugih pravnih osoba bez POS-a.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku o cijenama prodanih novih stanova u drugom polugodištu 2016. godine, prosječna cijena po 1 m 2 u razdoblju od siječnja do prosinca 2016. godine na području Republike Hrvatske, a koju su postigli prodavatelji trgovačka društva i druge pravne osobe bez POS-a iznosila je 11.027,00 kuna, što je za 41,3% više od prosječne cijene POS-a koja iznosi 7.806,00 kuna. Troškovi građevinskog zemljišta u realnom sektoru iznose 1.913,00 kuna, što je za 38,8 % više od prosječne cijene zemljišta u POS-u koja iznosi 1.378,00 kuna.

Nadalje, odredbe Zakona „etalonsku cijenu građenja“ definiraju kao sve troškove u vezi s izgradnjom (projektiranje, građenje, nadzor i dr.) uključivo vodni doprinos i porez na dodanu vrijednost, izuzev troškova koji se odnose na zemljište, uređenje komunalne infrastrukture i priključke građevine na infrastrukturu, dok se odredbama Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13 i 20/17) pod pojmom „građenje“ podrazumijeva izvedba građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstruktorski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja), a što znači da navedeno nije međusobno usklađeno.

Također, izvor javnih sredstava i obveznika njihovog osiguranja u odnosu na prava i obveze neprofitnih pravnih osoba koje osniva jedinica lokalne samouprave u pogledu osnivanja rezervnog fonda radi osiguranja financiranja izgradnje građevine do potpune dovršenosti, u slučaju ako pojedini sudionici u izgradnji nisu izvršili svoje ugovorne obveze ili dio zgrade nije pravovremeno prodan i zbog drugih nepredvidivih okolnosti, nisu na adekvatan način uređeni te se predlaže da neprofitna pravna osoba ima obvezu i dužnost iz financijskih sredstava jedinica lokalne samouprave osnovati rezervni fond.

Ovim Nacrtom prijedloga zakona omogućava se, osim državnim službenicima, osiguranje stanova i javnim službenicima i namještenicima javnih službi u okviru posebnog programa POS-a prema kojem će se graditi stanovi u svrhu davanja u najam, a koji se osiguravaju službenicima za potrebe obavljanja službe kako izvan mjesta prebivališta tako i za osiguranje zapošljavanja deficitarnog kadra u javnim službama, naročito u nedovoljno razvijenim područjima Republike Hrvatske.

Predstavnici zainteresirane javnosti svoje prijedloge i komentare uz prethodnu registraciju mogli su poslati do 31. prosinca 2017. godine putem portala eSavjetovanja

Izvješće o provedenom savjetovanju

Ispiši stranicu