Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

01.12.2017. - Za izradu projektne dokumentacije za obnovu prostora bastione trase osječke Tvrđe osigurano dva milijuna kuna

Vlada Republike Hrvatske je, na 69. sjednici koja je danas održana u Osijeku, prihvatila Prijedlog zaključka kojim se za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekt obnove prostora bastione trase osječke Tvrđe koriste sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu, u iznosu od 2.000.000,00 kuna. 


Središnja povijesna jezgra grada Osijeka, Tvrđa, reprezentativan je primjer tipološki specifične urbane forme baroknog grada tvrđave 18. stoljeća. Rušenje najvećeg dijela osječkih fortifikacija provedeno je od 1923. do 1926. godine, nakon tadašnjeg stvaranja nove države i u ime "modernizacije" grada.

U okviru "Strateškog i akcijskog plana obnove osječke Tvrđe 2014. - 2020. godine" jedan od strateških projekata je i obnova bastione trase - porušenih bastiona okolo Tvrđe kojom bi se Tvrđi vratio vizualni identitet grada tvrđave, a u dobivenim prostorima dodali bi se sadržaji koji nedostaju.

2016. godine izrađeno je Idejno rješenje rekonstrukcije bastione trase osječke Tvrđe i prezentirano je na "Danima europske baštine 2016." u Zagrebu u Muzeju Mimara. Planira se izrada idejnog projekta u fazama (fazna izgradnja) s ishođenjem lokacijske dozvole kao i izrada glavnog projekta i ishođenja građevinske dozvole zbog mogućnosti prijavljivanja na natječaje i apliciranja na sredstva iz EU fondova.

Vlada je prihvatila i Prijedlog zaključka u vezi s izradom parcelacijskih, odnosno geodetskih elaborata za potrebe evidentiranja zgrada te javnih i nerazvrstanih cesta na području Grada Osijeka. Zaključkom se zadužuje Državna geodetska uprava da, nakon što Grad Osijek prikupi potrebnu dokumentaciju za izradu i provedbu elaborata, za katastarske čestice koje su predmet Ugovora o javnim uslugama za obavljanje geodetsko-katastarskih usluga na izradi parcelacijskih odnosno geodetskih elaborata za potrebe evidentiranja zgrada te javnih i nerazvrstanih cesta na području Grada Osijeka, a koji se odnose na područje Vijenac Ivana Meštrovića, Sjenjak, Vijenac Ivana Česmičkog i Jug II, iste provede u katastarskom operatu.

Prijedlog zaključka u vezi sa sufinanciranjem izrade projektne dokumentacije za projekt obnove prostora bastione trase osječke Tvrđe  
                                   
Prijedlog zaključka u vezi s izradom parcelacijskih, odnosno geodetskih elaborata za potrebe evidentiranja zgrada te javnih i nerazvrstanih cesta na području Grada Osijeka (Vijenac Ivana Meštrovića, Sjenjak, Vijenac Ivana Česmičkog i Jug II)          

Više informacija o 69. sjednici Vlade Republike Hrvatske pročitajte na web stranicama Vlade Republike Hrvatske.
 

Zagreb, 1. prosinac 2017. godine 

Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje
Ispiši stranicu