Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Propisi iz područja komunalnog gospodarstva

Zakoni

Pravilnici

 • Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa
  („Narodne novine“ broj 136/06., 135/10., 14/11., 55/12.)
   
 • Pravilnik o vođenju grobnog očevidnika i registra umrlih osoba
  („Narodne novine“ broj 143/98.)
   
 • Pravilnik o grobljima
  („Narodne novine“ broj 99/02.)


Odluke Vlade

 • Odluka o evidentiranju svih nekretnina na području jedinica lokalne samouprave i ažuriranje podataka o obveznicima plaćanja komunalne naknade
  ("Narodne novine" broj 87/15.)
   

Ostali akti

 • Podatak o prosječnim troškovima građenja kubnog metra (m³) građevine u Republici Hrvatskoj
  („Narodne novine“ broj 98/18
   

Propisi koji su prestali važiti ali se primjenjuju na započete postupke za vrijeme njihova važenja:
 

 • Zakon o komunalnom gospodarstvu
  („Narodne novine“ broj 26/03. (pročišćeni tekst), 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04.,  178/04., 38/09., 79/09.,  49/11., 144/12., 147/14.)
  Vezani zakon:
  Zakon o cestama
  („Narodne novine“ broj 84/11., članak 141.)
  Zakon o održivom gospodarenju otpadom
  („Narodne novine“ broj 94/13., članak 187.)
  Zakon o gradnji
  („Narodne novine“ broj 153/13. članak 202. stavak 1.)
  Zakon o pogrebničkoj djelatnosti
  („Narodne novine“ broj 36/15. članak 28.)
   
 • Podatak o prosječnim troškovima gradnje m3 etalonske građevine u Republici Hrvatskoj
  („Narodne novine“ broj 59/10.) 
   
Ispiši stranicu