Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Propisi iz područja stanovanja

Zakoni

 • Zakon o najmu stanova
  („Narodne novine“ broj 91/96.) 

  Odluka USRH (ukinute odredbe čl.21 st.2, čl.31, st.2.,podst.3.,čl.39. i čl.40. st.2)
  („Narodne novine“ broj 48/98. i 66/98. (ispr.)) 

  Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade
  („Narodne novine“ broj 22/06.)
   
 • Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
  („Narodne novine“ broj 43/92.-pročišćeni tekst, 69/92., 25/93., 26/93.,48/93., 2/94., 44/94., 47/94., 58/95., 11/96., 11/97. - Odluka USRH, 68/98.)
   
 • Zakon o društveno poticanoj stanogradnji
  („Narodne novine“ broj 109/01., 82/04., 76/07., 38/09., 86/12., 07/13., 26/15.)
   
 • Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita
  („Narodne novine“ broj 31/11.)
   
 • Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina
  („Narodne novine“ broj 78/15.)
   
 • Zakon o subvencioniranju stambenih kredita
  („Narodne novine“ broj 65/17.)

  Naputak o načinu rada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama u provedbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita
  („Narodne novine“ broj 76/17)
   

 Uredbe

 • Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine
  („Narodne novine“ broj 40/97., 117/05.) 
   
 • Uredba o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže
  („Narodne novine“ broj 35/92., 72/92., 83/93., 110/93. - Odluka USRH)
   
 • Uredba o održavanju zgrada
  („Narodne novine“ broj 64/97.)
   
 • Uredba o produljenju roka iz članka 8. stavka 1. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
  („Narodne novine“ broj 94/01., 78/02.)
   

Pravilnici

 • Pravilnik o visini naknade koju vlasnik stana i poslovnog prostora kao posebnog dijela zgrade plaća za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja u stambenoj zgradi i za troškove upravljanja stambenom zgradom
  („Narodne novine“ broj 10/96.)
   
 • Pravilnik minimalnih tehničkih uvjeta za projektiranje i gradnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje
  („Narodne novine“ broj 106/04., 25/06., 121/11.)
   
 • Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za ostvarivanje prava na jamstvo Republike Hrvatske za otplatu kamata na stambene kredite
  („Narodne novine“ broj 38/11.)
   
 • Pravilnik o najmu nekretnina iz programa POS-a
  („Narodne novine“ broj 57/15.)
   
 • Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina
  („Narodne novine“ broj 105/15.)
   
 • Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina
  („Narodne novine“ broj 114/15., 122/15)


Ostali akti

 • Odluka o zabrani dodjele stanarskih prava
  („Narodne novine“ broj 104/95.) 
   
 • Odluka o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine
  („Narodne novine“ broj 120/00.)
   
 • Podatak o etalonskoj cijeni građenja
  („Narodne novine“ broj 100/12.)
 •  
 • Naputak o načinu rada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama u provedbi Zakona o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita
  („Narodne novine“ broj 38/11.)
   
Ispiši stranicu