Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

21.12.2017. - Nacrt prijedloga zakona o komunalnom gospodarstvu prihvaćen na današnjoj sjednici Vlade

Vlada Republike Hrvatske na današnjoj je sjednici prihvatila Nacrt prijedloga zakona o komunalnom gospodarstvu te ga uputila u saborsku proceduru. 
 

Donošenjem predloženog Zakona proisteći će slijedeće posljedice:
  • uspostavit će se sustav komunalnog gospodarstva usklađen sa zakonima kojima se uređuje opskrba vodom i odvodnja, gospodarenje otpadom, pogrebnička djelatnost, javna nabava, koncesije i pružanje usluga, te sa posebnim zakonima kojima se uređuju pitanja komunalnog gospodarstva
  • jasno i na odgovarajući način će se urediti pitanje značaja komunalnog gospodarstva za život i rad u jedinicama lokalne samouprave i načela na kojima se mora temeljiti komunalno gospodarstvo, međusobni odnos posebnih zakona kojima se uređuju pitanja vezana uz komunalnu infrastrukturu i obavljanje komunalne djelatnosti i Zakona o komunalnom gospodarstvu, pitanja organizacijskih oblika u kojima se obavljaju komunalne djelatnosti i pitanja vezana uz obavljanje tih djelatnosti, pitanja vezana uz građenje i održavanje komunalne infrastrukture, uključujući i financiranje istog i pitanja vezana uz određivanje razrez i naplatu komunalnog doprinosa i komunalne naknade
  • osigurat će se normativni uvjeti za poboljšanje provedbe komunalnog reda na području jedinica lokalne samouprave
  • omogućit će se jednostavno i brzo evidentiranje u katastru i upis u zemljišne knjige komunalne infrastrukture izgrađene do stupanja na snagu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu
  • tekst Zakona o komunalnom gospodarstvu postat će pregledan i jednostavan za korištenje u provedbi čime će se poboljšat učinkovitost njegove provedbe.

Nacrt prijedloga zakona o komunalnom gospodarstvu

Ispiši stranicu